SVERIGE. Vid en pressträff på den politiska Almedalsveckan på Gotland presenterade Stefan Löfven tillsammans med Ibrahim Baylan ett reformprogram för minskad segregation. Programmet väntas kosta skattebetalarna 250 miljoner kronor om året mellan 2017-2025.

Stefan

Det var under måndagen som statsminister Stefan Löfven lanserade ett flerårigt reformprogram mot segregationen i Sverige. Den nu mångåriga massinvandringen till Sverige har satt sina spår och nu ska ännu mer skattepengar läggas på att försöka integrera rasfrämlingar i det svenska samhället. Socialdemokraterna nämner på sin hemsida att de inte tolererar att människors liv förstörs av kriminalitet, extremism, förtryck av kvinnor eller oliktänkare.

Något som dagligen drabbar den svenska delen av befolkningen.

–Det är ett svårt och långsiktigt arbete. Det finns ingen ””quick fix”” för att minska segregationen. Det här arbetet måste göras från grunden. Och vi måste hjälpas åt, sade Stefan Löfven inför ett fullsatt presscenter i Almedalsparken.

Till sin hjälp att försöka förverkliga denna integration har Socialdemokraterna öronmärkt runt 1 miljard kronor under 8 år till programmet.

Ett samarbete ska påbörjas med de kommuner som vill jobba med problemområdena. Ibrahim Baylan låter meddela att urvalet av kommuner sker utifrån de ansökningar som kommunerna måste skicka in.

Reformprogrammet ska sträcka sig mellan åren 2017 och 2025 och innehåller följande reformer:

1. Översyn av straffen för attacker mot blåljuspersonal
2. Resurser för polisens myndighetssamverkan i socialt utsatta områden
3. Arbetsförmedlingen får i uppdrag att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor
4. Inslussningsgrupper som ska förebygga återfall i brott
5. Stöd till förskolor med tuffa förutsättningar
6. Utökat stöd till skolor med låga kunskapsresultat
7. Upplåtelseform i detaljplan för minskad boendesegregation
8. Myndighetsservice i socialt utsatta områden
9. Ökat stöd till civilsamhällesorganisationers och kommuners verksamhet mot våldsbejakande extremism
10. Idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden

Nästa år investerar regeringen 110 miljoner kronor i dessa reformer, en summa som successivt ökar till 250 miljoner kronor från år 2020.

KÄLLA:
Reformprogram för minskad segregation


  • Publicerad:
    2016-07-05 20:45