POLITIK. Statsminister Stefan Löfven tycker att det är dags att lagstifta om samtycke och regeringen planerar nu att lägga fram ett förslag om en samtyckeslagstiftning. Men förslaget möter motstånd från flera tunga juridiska instanser.

Stefan Löfven står ännu en gång upp för ”allas lika värde”.

Regeringen ser nu över möjligheterna med att införa en samtyckeslagstiftning, vilket välkomnas bland annat av Polisen, Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, RFSU samt även en rad intresseorganisationer.

Men flera andra, däribland Svea hovrätt, Åklagarmyndigheten och Advokatsamfundet, avråder regeringen från att införa en samtyckeslagstiftning, med motiveringen att det riskerar att leda till ökat fokus på målsäganden samt även skapa osäkerhet kring vad som är straffbart och inte.

— Att ställa krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck kan i praktiken bli svårt i en del situationer. Som förslaget är utformat framstår det som om det kan vara straffbart att begå en sexuell handling med den som deltar frivilligt men inte visar det, säger överåklagare Marianne Ny.

Statsminister Stefan Löfven påstår att han också är insatt i den problematik en sådan här lagstiftning kan innebära men säger samtidigt att det främst handlar om olika uppfattningar som står i kontrast till varandra.

Det har diskuterats länge, många har tvekat, vi har själva tvekat. Nu gör vi det, därför att vi ser att den lagstiftning vi har haft hittills har uppenbarligen inte räckt. Kvinnor ska känna samma trygghet, ska inte känna rädsla för att behöva utsättas för det ena eller det andra. Kvinnor och män har lika värde och då ska det också synas, säger Löfven.

Tanken är att regeringen ska presentera sitt förslag om samtyckeslagstiftning innan årsskiftet.

Källa:
Löfven: Dags att lagstifta om samtycke


  • Publicerad:
    2017-02-08 15:55