VALET 2022 Ny regel som ska säkra valhemligheten förklaras ha orsakat en köbildning som eskalerade på lördagen och var som värst i Göteborg, Stockholm och Umeå – där många avstod från att rösta.

På valmyndighetens hemsida klargörs att förtidsröstning pågår från 24 augusti fram till valdagen. Problemet som förtidsröstare under denna period fått brottas med är köer som efter hand blivit allt längre. I Göteborg, Stockholm och Umeå rapporterades på lördagen om ringlande köer och strömmar med uppgivna väljare som i vredesmod lämnade vallokalen med oförrättat värv. I Göteborg var det som värst på bland annat vallokalerna vid Olskrokstorget och på kulturhuset Kåken i Härlanda tvingades folk vända om.

— På de platserna har det varit upp till två timmars kö. Vi har haft personal där som fått säga till folk att de nog får rösta i morgon, berättar Frida Nowotny, valchef på Göteborgs stad, för SVT Nyheter Väst.

Nowotny konstaterar vidare att den nya valregeln om att valsedlar ska förskaffas dolt i ett avskärmat bås – istället för till allmän beskådan utanför – har orsakat längre köer.