Tingsrätten i Gällivare dömde nyligen en elev som misshandlat sin lärare för bland annat misshandel och olaga hot. Enligt tingsrätten har dock inte läraren rätt till någon ersättning, eftersom man anser att en lärare som sköter sitt jobb ska räkna med att bli utsatt för våld. Enligt skollagen ska lärare ingripa för att säkerställa alla elevers trygghet och studiero.

Att vara lärare ska i dagens Sverige likställas med att vara polis eller ordningsvakt, anser tingsrätten. ”tillsynspliktig lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis. Därför ska ersättning för kränkning inte utgå i detta fall.”, hävdar man.

Att lärare tvingas leva med hot och våld kring sig är tyvärr inte bara någonting Gällivare tingsrätt anser vara en bra idé, istället är det verkligheten för väldigt många i lärarkåren. Runt 30.000 lärare har någon gång utsatts för detta på sin arbetsplats, uppger Lärarnas riksförbund.

Rätten: Lärare ska tåla stryk


  • Publicerad:
    2012-05-24 10:42