LUDVIKA. Ludvika kommun som tidigare valt att lägga ner byskolor för att spara 6 miljoner kr har nu beslutat att anställa ”tvättstugevärdar” som kommer kosta 4,4 miljoner kr och ska hjälpa invandrare att lära sig att tvätta kläder. Totalt investeras nu 25 miljoner i massinvandringen.

öberg-ludvika-2015-10-19-2-460x227

Nordiska motståndsrörelsens Pär Öberg – den enda politikern i Ludvika kommunfullmäktige som företräder svenskarnas intressen.

Totalt är det 25 miljoner kr som ”flyktingutskottet” i Ludvika kommun nu har valt att fördela ut på massinvandringssatsningar. Pengarna tas från det statliga flyktingbidraget på 57 miljoner som kommunen fick i december förra året, ett bidrag som dock gavs utan krav på att pengarna exklusivt skulle gå till direkta invandringsutgifter.

Sedan tidigare har kommunen investerat runt 10 miljoner av flyktingbidraget varför endast 21,5 miljoner återstår efter den nya satsningen. Bland annat har kommunen tidigare lagt 2,4 miljoner kr på att diskriminera arbetslösa svenskar på arbetsmarknaden genom att försöka kvotera in 40 invandrare med hjälp av ”instegsjobb”.

Sammanfattningsvis spenderas de nya 25 miljonerna på följande sätt:

  • 7 000 000 kr för nyanställningar åt socialen.
  • 6 540 000 kr för ett projekt som ska göra invandrare i gymnasieåldern smartare.
  • 4 400 000 kr åt Ludvikahem för att anställa ”tvättstugevärdar och miljövärdar” som ska lära invandrare att använda tvättstugor och antagligen se till så att bostäder inte fördärvas genom misskötsel.
  • 4 050 000 kr för att öppna en ”mottagningsenhet” som ska hjälpa invandrarbarn i grundskoleålder att bli smartare.
  • 1 240 000 kr för studiebesök, föreläsningar och informationsträffar där det ska förklaras för nyanlända hur det svenska samhället fungerar.
  • 892 000 kr för att lära 450 invandrare att simma. Undervisningen kommer att ske på en simhall vilket kan ses som opassande då det skett många sexuella övergrepp på badhus den senaste tiden som invandrare legat bakom.
  • 825 000 kr i brandutbildning så att invandrarna inte av misstag eldar ner asylboenden eller andra byggnader.

DT skriver att ”flyktingutskottet” utgörs av samma personer som sitter i arbetsutskottet och namnger de ansvariga politikerna: Leif Pettersson (S), Hanna Lindgren (S), Håge Persson (M), Lotta Wedman (MP), Lars Handegard (V), Jan Karlsson (C) och Roland Johansson (SD). Enligt DT var samtliga av politikerna i flyktingutskottet ”i stort sett eniga” om invandringsinvesteringarna. Johansson från SD ska dock ha reserverat sig mot investeringen i ”tvättstugevärdar och miljövärdar”.

Samtidigt som Ludvika kommun investerar 25 miljoner kr på invandringen hoppas kommunen att man kan spara in uppåt 6 miljoner kr på en omstrukturering av skolväsendet i kommunen. Omstruktureringen innebär framför allt att mer etniskt homogena byskolor på landsbygden läggs ner och att eleverna istället ska bussas in till mer mångkulturella skolor inne i staden, vilket också kommer leda till större klasser och färre lärare per elev.

Nedläggningen av byskolorna har dock mötts av kraftigt motstånd från kommunens befolkning som samlat in namnunderskrifter för en folkomröstning. På måndag nästa vecka ska kommunfullmäktige ta ställning till om det ska hållas en folkomröstning eller ej. Nordfront kommer återkomma i ämnet.

Källa:
Så fördelar politiker i Ludvika 25 miljoner av flyktingbidraget


  • Publicerad:
    2016-03-16 12:00