INRIKES Två höga Lundin Oil-chefer åtalas för medhjälp till folkrättsbrott i samband med inbördeskriget för tjugo år sedan.

Åtal har väckts mot Ian Lundin, ordförande för Lundin Oil, och Alex Schneiters, tidigare VD för bolaget, för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Åtalet är resultatet av en elva år lång utredning.

Enligt åklagare Henrik Attorps har bolaget agerat på ett sådant sätt att man medverkat till brott mot civilbefolkningen i ett område i södra Sudan, där man utvann olja. Detta under det inbördeskrig som rasade i landet mellan åren 1999-2003.

— Det vi menar hände var att den dåvarande sudanesiska regimen, för att skapa förutsättningar för Lundin Oils verksamhet, begick brott mot civilbefolkningen i södra Sudan. Och vi menar också att ledande företrädare för bolaget medverkade på olika sätt till de här olika brotten mot civilbefolkningen, säger Attorps till SVT.

Åklagaren ger även till SVT sin bild av exakt vad det är Lundin Oil gjort som kan betraktas som medverkan till brotten mot civilbefolkningen:

— Ett exempel är att man har avtalat och åtagit sig att bygga vägar in i områden som inte kontrollerades av regimen. Man planerade också oljeverksamhet i sådana områden. Och för att möjliggöra den verksamheten behövde då regimen med militär hjälp ta kontroll över de här områdena. Och i samband med det begås brott mot civilbefolkningen.

Vad åklagaren verkar mena är att om Lundin Oil inte planerat att bedriva verksamhet i krigszonen så hade den sudanesiska regeringen och dess styrkor inte haft lika starka skäl att gå på offensiven i dessa områden, vilket då hade kunnat skona civila offer.

Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt var under en betydande del av tidsperioden med i Lundin Oils styrelse, från år 2000 fram till 2006, men han är inte medåtalad.

Åklagare Attorps säger till SVT att den misstänkta brottsligheten är en omfattande och komplex sådan som inträffat för länge sedan, men att han trots detta är segerviss.