AKTIVISM. Den 12 maj hölls det i Finlands huvudstad Helsingfors en nationalistisk demonstration, som anordnades av MV-media. Syftet med tillställningen var att uppmärksamma det problematiska tillstånd som yttrandefriheten i Finland befinner sig i, då myndigheterna agerar godtyckligt mot nationalistiska organisationer, publikationer och individer.

Solen sken på den ytterst lyckade tillställningen, som samlade 200-300 deltagare. Tillställningen började med tal och därefter följde ett demonstrationståg. Motståndsrörelsens representant Johannes Murto höll ett tal som man kan höra i videon som bäddats in i artikeln.

Nedanför följer bilder från tillställningen samt Murtos tal i textform.

Hälsningar till er alla!

Jag skulle kunna stå här framför er och tala om hur dagens så kallade regering försöker förgöra våra grundläggande rättigheter endast för att säkra sitt eget mål och framtid som en lojal tjänare för de globala herrarna.

Jag skulle kunna beklaga och jämra mig om hur man trampar på våra rättigheter och hur vår så kallade frihet inte är annat än en illusion för det dekadenta systemets får. Man kan ta vår ”frihet” ifrån oss på samma sätt som man tar benet ifrån en olydig hund.

Jag tänker dock inte göra det. Istället ska jag tala om för er, gott folk, vilka vi är.

Johannes Murto håller tal.

Vi är inga olydiga hundar som ödmjukar sig när de suttit tillräckligt länge i buren och tacksamt gnager på tuggbenet vid sina herrars fötter.

Vi är inga ansiktslösa tjänstemän som utan tvivel genomför våra överordnades order och är blinda inför vad de orsakar för sitt folk och sitt land.

Vi är inga ryggradslösa trälar som i skräck för sin herres piskslag tjänar sina herrar och uppfostrar sina efterkommande till samma slaveri.

Vi är inga giriga affärsmän som säljer sitt land och folks välstånd i jakt efter egen vinning.

Vi är inga politiker som i namn av den så kallade partidisciplinen störtar sitt land och folk i framtida fördärv.

Nej – vi är ingenting av detta.

En våldsam kurd arresterades efter att denne sparkat på en fotograferande finländare.

Vi är istället nationalister. Vi är finländare som sätter sitt fosterlands väl före alla så kallade internationella spelregler. Inte en enda utländsk lagstiftare eller finansiär ska kunna påverka vilken sorts politik som förs i Finland. När Finlands folk vill stänga gränserna för massinvandringen, ska inte Europeiska unionen, FN, Goldman, Soros eller Rothschild ha någon vetorätt.

Vi står för traditionella familjevärderingar. Det är sjukt och skamligt att det kulturmarxistiska giftet börjat bryta ner det finska skolväsendet. Våra barn hjärntvättas till att tro att det inte finns några kön eller könsroller. Dagens skola gör pojkarna till feminina mesar så att dessa inte vågar försvara sitt eget folk från inkräktarnas våld. Flickorna uppfostras till nihilister som dyrkar pengar och karriären och för vilka bildandet av familj är en svordom. Homolobbygrupperna driver på denna utveckling och de måste därför krossas!

Vänsterextremisternas ”motdemonstration” slokade ihop.

Vi står för den radikala friheten. Folkförrädarpolitikerna stiftar ständigt nya tankebrottslagar, så att nationalister inte ska kunna informera allmänheten om invandrarnas och globalisternas brott. Samtidigt som statistiken över invandrarnas sexualbrott blir alltjämt värre, så har den finska polisen beslutat att tillföra resurser till sin ”hatbrottsenhet”, så att medborgarna inte ska begå ”hatbrott” mot våldtäktsmännen. Om ordet inte är fritt, kan inte folket vara det heller.

Vi står också för en biologisk syn på människan. Med andra ord vet vi att det finns medfödda skillnader mellan raserna, och som inte kan jämnas ut med så kallad integrationspolitik. En ökande del av finländarnas skattepengar slösas på ”integration” av invandrarna, men det har inte varit till någon nytta.

Trots ”integration” så våldtar en icke-vit invandrare 17 gånger oftare än en finländare. Enligt en färsk undersökning från polishögskolan är nästan hälften av de som våldtas av invandrare minderåriga. Flodvågen av pedofiler till Finland kommer att fortsätta om vi inte erkänner att invandringspolitiken alltid måste ta med rasfrågan i beräkningen.

Framförallt är vi revolutionära. Vi vill återföra makten till folket från den utländska bankkartellen, som kontrollerar Finland via den Europeiska unionen. Ett undertecknat avtal om Europeiska unionen från 1992 hindrar medlemsländerna från att föra en självständig penningpolitik. Som vi vet så är det den som har pengarna som till slut stiftar lagarna. Europeiska unionen kan inte ”förnyas” inifrån då dess grunder är ruttna. Enda lösningen är att frigöra sig från den helt och hållet.

Vi är realister. Vi tror inte ett ögonblick på att Sauli Niinistö eller Juha Sipilä lyssnar på medborgarnas förnuftiga resonemang. Sipilä höll Finlands gränser öppna även efter att en invandrare våldtog en oskyldig flicka i hans egen hemkommun. Gränserna förblev öppna också efter att terrorismen kom till Åbo för ett år sedan.
Den internationella pengamakten lovar välbetalda tjänster och överflödande pensionsdagar till beslutsfattarna som belöning för folkförräderiet. Det är hög tid för finländarna att erkänna att landet styrs av kallblodiga sociopater som bara bryr sig om sin egen vinning. Man kan inte övertyga de till att föra en fosterländsk politik. Man ska inte föra dialog med dem. Förändringen kan endast börja på gräsrotsnivå hos folket!

Folkförrädarpolitikerna har visat att de inte kan tillfriskna. Inte en enda våldtäkt eller massmord kommer att ändra på deras åsikter. De bryr sig inte om att vita européer håller på att bli minoriteter i sina egna hemländer.
Förrädarpolitikerna borde inte bli förvånade om det en vacker dag dyker upp medborgare, som tröttnat på det mångkulturella våldet, vid deras dörrar och kräver rättvisa. När den dagen kommer, så kommer inte de internationella bankirerna finnas där för att skydda politikerna. Pengaeliten kommer att hugga de finländska förrädarpolitikerna i ryggen på samma sätt som politikerna högg Finlands folk i ryggen. Förrädarens öde är grymt.

Genom att förbjuda politisk opposition och genom att döda yttrandefriheten har politikerna gjort en parlamentarisk lösning i princip omöjlig. Därför kan det bli ett otäckt skådespel när förändringen äger rum, precis som det var för exakt 100 år sedan på frihetskrigets vår. Otäckt eller inte, förändringen måste likväl komma.
Finland måste bryta Europeiska unionens och den internationella penningens bojor för att återigen kunna föra en självständig politik som stärker det egna folket. Var och en av oss kan delta i förberedelserna av den stora samhälleliga omvälvningen genom att ta del i den nationalistiska aktivismen och genom att varje dag trotsa elitens förtrycksförsök. Vi måste agera som exempel för det finska folket. Nu behövs det motstånd!

Ursprungligen publicerad på Vastarinta.


  • Publicerad:
    2018-05-17 17:00