KALL KRIGFÖRING Fyra oppositionspartier i Sveriges riksdag ser ryska diplomater som ”ett hot mot vår politiska, ekonomiska och militära säkerhet” och vill avvisa dem.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill utvisa ryska diplomater, vilka antas arbeta som spioner under täckmantel.

— Vi vet enligt Säkerhetspolisen att upp till en tredjedel av de diplomater som finns i Stockholm från den ryska ambassaden är underrättelseofficerare. De utgör ett hot mot vår politiska, ekonomiska och militära säkerhet, kommenterar Moderaternas försvarspolitiske talesperson Pål Jonsson till TV4.

Utrikesminister Ann Linde (S) uppgav härförleden i riksdagen att när det kommer till eventuella framtida utvisningar av rysk diplomatisk personal ”utesluter Sverige i dagsläget inga åtgärder men vi understryker vikten av ett samordnat och enigt agerande inom EU”.

I fredags meddelades att Estland, Lettland, Litauen och Bulgarien tillsammans utvisar 20 ryska diplomater.

Bulgarien, som inledde de fyra ländernas utvisningar, åberopade som motiv för de vidtagna åtgärderna ”brott mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser” – en klassisk formulering vid förment spionage.

De tillkännagivanden som senare under fredagen gjordes av Estland, Lettland och Lithauen var uttryckta i ordalag liknande dem i Bulgariens uttalande.

Sedan kriget inleddes har tidigare USA och Slovakien utvisat ryska diplomater.