VACCINTVÅNG Enligt Moderaternas motion från i höstas ska föräldrars underlåtelse att verkställa statligt stipulerad vaccinering av barnen beivras med minskat barnbidrag eller höjd avgift för barnomsorg.

Det var i oktober förra året som riksdagsledamoten Ulrika Karlsson (M) kom in med en motion där vaccinationstvång för barn föreslås. Straffet för föräldrar som vägrar låta vaccinera sina barn i enlighet med statens direktiv ska enligt motionen bestå i sänkt barnbidrag eller höjd avgift för dagis/fritids. Ärendet processas för närvarande i socialutskottet och beslut ska fattas den 18 maj.

I motionen åberopas befintliga vaccinationsmandat gällande barn i länder såsom Italien, Tyskland och Australien. I dessa tre länder bestraffas utebliven obligatorisk vaccinering enligt följande:

I Italien och Tyskland utkrävs föräldrar som trotsar mandaten på kännbara böter och i det senare landet är dessutom förskolepersonal förpliktigad att ange föräldrarna vid misstanke om vaccinationstrots. I Australien leder vaccinationsförsummelse till indraget barnbidrag samt förlust av en rad skatteförmåner.

Karlsson föreslår vidare i motionen att det nationella vaccinationsregistret i Sverige ska nyttjas av staten för att utöva påtryckningar mot föräldrar, vilka inte låter vaccinera sina barn som direktiven påbjuder. Dessa föräldrar ska enligt motionen tilldelas kallelser, påminnelser och varningar om förestående bestraffning.