INRIKES. Allt fler elever i så kallade särskilt utsatta områden klarar inte av grundskolan – sju av tio saknar gymnasiebehörighet.

I flera av landets så kallade utsatta områden har eleverna det svårt att klara av grundskolan. I fjol var det hela sju av tio 15-åringar i Bergsjön i Göteborg som gick ut nian och saknade behörighet till gymnasiet.

— Vi börjar närma oss botten när det gäller ojämlikheten i skolan, säger forskaren Anders Trumberg.

I dagsläget uppges det existera 23 så kallade särskilt utsatta områden i Sverige. Enligt polisen kännetecknas dessa områden bland annat med hög kriminalitet, hög arbetslöshet, parallella samhällsstrukturer samt låg utbildningsnivå. I flertalet av dessa områden klassas även skolresultaten som katastrofala.

I Bergsjöskolan var det 69,8 procent av 15-åringarna som i fjol gick ut nian utan gymnasiebehörighet. I Sjumilaskolan i Biskopsgården låg andelen utan behörighet på 67,3 procent. Rikssnittet ligger på 17,5 procent.

Vidare är det även många grundskoleelever i de invandrartäta orterna Rosengård och Seved i Malmö samt i Stockholmsförorterna Husby och Rinkeby som inte klarar av grundskolan.

De dåliga resultaten är heller ingenting som verkar vända, då det idag är ännu sämre resultat om man jämför med för fem år sedan.

Källa:
Majoritet av elever i utsatta områden klarar inte skolan


  • Publicerad:
    2018-06-04 18:35