MALMÖ. En man och en kvinna från Nigera döms till långa fängelsestraff för bland annat människohandel, koppleri och pengatvätt. Under hot om bland annat voodoo tvingade de två kvinnor från deras hemland att prostituera sig i Malmö.

Med löfte om arbete, påtryckningar med hjälp av afrikansk voodo samt skuldsättning sattes två illegala nigerianskor i arbete som prostituerade i Malmö. Landsmännen Peter Chibuzo Iwuchukwu, (19750514-9117) och Rosemary Oamen, (19851223) agerade hallickar och bedrev koppleriverksamheten från en lägenhet på Hyacintgatan i stadsdelen Hyllie.

Det hela uppdagades när polisen fattade misstanke om att prostitution bedrevs från lägenheten. När två polismän ringde på dörren öppnade en lättklädd kvinna. Förutom en av de prostituerade befann sig hennes två barn samt Rosemary Oamen i bostaden.

Polisen genomförde då en husrannsakan och inledde en förundersökning.

Under fredagen föll domen mot de två nigerianerna. Peter Iwuchukwu döms till fängelse i 4 år och 6 månader för människohandel och grovt penningtvättsbrott medan Rosemary Oamen döms till 3 år och 6 månader för människohandel och grovt koppleri. Dessutom ska de betala ut ett skadestånd på 377 500 kronor till de båda målsäganden.

I domen framkommer det bland annat att de prostituerade kvinnorna genomgått en så kallade juju-ritual i Nigeria före avresa, en afrikansk form av voodoo. Detta för att skrämma dem till att acceptera skuldsättning för livet till sina människosmugglare. Denna juju-ritual har sedan används i Sverige för att tvinga dem till lydnad och prostitution.

Förutom domarna mot de två nigerianerna döms även ett antal män för köp av sex av de två illegala kvinnorna som prostituerat sig.

Källa:
Malmö TR, 2018-06-08, Mål nr: B 6113-17


  • Publicerad:
    2018-06-09 12:00