INRIKES. Malmö stad kräver återbetalning på flera miljoner från företaget Astar efter fusk inom SFI.

Företaget Astar som bedriver SFI-utbildningar har under en längre tid bedragit skattebetalarna på flera miljoner kronor. Nu kräver Malmö kommun att företaget återbetalar kommunen.

Enligt Malmö stad har Astar redovisat ett felaktigt antal lärare, något som resulterat i att man kunnat fakturera kommunen på mer än man haft rätt till. Enligt avtalet med kommunen skulle Astar stått för trettio heltidsanställda SFI-lärare, men det faktiska antalet har dock endast varit elva. Trots att bolaget inte levt upp till avtalet har man fakturerat Malmö kommun hela 7,6 miljoner kronor.

Malmö kommun kräver, utöver återbetalning av pengarna, att bolaget omedelbart redovisar att man lever upp till minimikravet på 65 procent lärarbehörighet som man lovat under upphandlingen. Något som bolaget ännu ej gjort.

Källa:
Malmö stad kräver miljoner efter SFI-fusk


  • Publicerad:
    2018-04-09 19:25