MALMÖ. Malmö kommun har köpt in det amerikanska brottsförebyggande programmet ”Communities That Care” (CTC). Nu blir Malmö den första kommunen i Europa att testa på programmet.

Under 1990-talet infördes ”Storstadssatsningen” i de mest utsatta stadsdelarna i Sverige, däribland Rosengård i Malmö. Det hela resulterade i 123 projekt som inte verkar ha lett till någonting, förutom till utvärdering.

Nu har Malmö stad istället köpt in det brottsförebyggande programmet Communites That Care (CTC) från University of Washington. Visionen från kommunen är att detta ska vara en långsiktig satsning som ska pågå under en 10-årsperiod, där det i dagsläget har utsatts en budget på 4 miljoner kronor.

— Det ska förhindra att våra unga hamnar i kriminalitet, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S).

CTC har redan beprövats som ett pilotprojekt på Almgården i Malmö – med lovande resultat, enligt kommunen. Tanken är nu att projektet ska nå hela Malmö, men att man i början fokuserar på fem extra utsatta områden.

— I de här områdena har rubrikerna och problemen alltid sett likadana ut. Där finns en väldigt hög in- och utflyttning. Men oavsett vilka människor som har bott där har problemen bestått, säger Andreas Schönström.

I Nederländerna har däremot CTC funnits sedan 1990-talet, fast utan lyckade resultat. Misslyckandet ska enligt uppgift ha berott på brist på pengar och att kommunerna inte har stått bakom satsningen.

Programmet delas in i fem faser:

Fas 1: Förberedelse
Fas 2: Skapa ett områdesteam och träna dem i CTC
Fas 3: Upprätta en områdesprofil genom att analysera risk och skyddsfaktor
Fas 4: Ta fram en handlingsplan
Fas 5: Implementera planen

Ifall Malmö stads nya investering av skattepengar kommer att få Rosengård att bli en mindre kriminell stadsdel återstår dock att se.

Källa:
Storsatsning mot kriminalitet – Malmö stad först i Europa att satsa på CTC


  • Publicerad:
    2017-04-19 21:00