SAMHÄLLE. En förskola i Malmö ansåg att ”sekretess” var viktigare än att informera barnens föräldrar om att coronasmitta fanns på förskolan. Efter att en i personalen testats positivt för viruset samlade rektorn alla och bad dem hemlighålla smittan för föräldrarna.

Coronaviruset. Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

En förskola i Malmö hemlighöll för föräldrarna att en i personalen testats positivt för coronaviruset.

Det var en anställd som varit utomlands och som efter hemkomsten arbetat i flera dagar, som konstaterades vara smittad med coronaviruset.

Vid upptäckten samlade rektorn enligt uppgifter hela personalen och uppmanade dem alla att hålla det hemligt för barnens föräldrar.

Rektorn, som inte velat kommentera uppgifterna, har hänvisat till förskoleförvaltningen. Anledningen till hemlighållandet är enligt utbildningschefen Margaretha Danielsson att ”det råder sekretess”.

— Vi lyder under sträng sekretess som gör att vi inte berättar om vilken sjukdom personal drabbats av.

Samma förskolor, som normalt sett informerar både om löss, springmask och om olika sjukdomar som går likt vinterkräksjuka och influensa, hänvisar nu alltså till att det ”råder sekretess” kring corona.

Att man inte informerar barnens föräldrar om en sjukdom som potentiellt kan hota familjemedlemmars liv ska enligt Danielsson bero på att det framför allt är vuxna personer som är i riskgruppen för viruset.

— Vi tänker att största utbredningen av viruset ändå finns bland vuxna. Den finns inte generellt bland alla åldersgrupper, hävdar Danielsson.

Enligt utbildningschefen tvättar barnen på förskolorna nu händerna mer än normalt.

Källa:
Förskolor håller smitta hos personal hemlig


  • Publicerad:
    2020-03-21 13:30