JURIDIK. Via Facebook uppmanade mannen till donationer åt terrorgrupper såsom IS och al-Nusra och dömdes därför för terrorbrott. Mannens advokat Thomas Olsson ser en fara i att rättstillämpningen blir godtycklig ifall domen får stå, varför han överklagat saken till Högsta domstolen.

En 35-årig man dömdes i februari till fängelse i sex månader för terrorbrott. Mannen hade själv inte deltagit i något terrordåd, utan via Facebook bett människor donera pengar till IS och al-Nusra för att ”förse bröderna vid fronten med vapen så att de kan hämnas våra syskon”. Att han döms har sin bakgrund i att det i Sverige sedan 2010 är olagligt med finansiering, rekrytering och utbildning av så kallad terrorism.

I november fastställde hovrätten också domen mot mannen, vilket har fått mannens advokat, Thomas Olsson, att överklaga ärendet till Högsta domstolen.

— Det finns en stor risk att rättstillämpningen kommer bli godtycklig om Högsta domstolen inte klargör frågan, säger Olsson.

Att mannen bett om donationer till terrorstämplade grupper förnekar han inte. Men Olsson menar att det utifrån bevisningen är uppenbart att mannen ville se donationer till stridande soldater i ett krig, inte för att finansiera regelrätt terrorverksamhet.

Ifall Högsta domstolen tar upp fallet och fastställer tings- och hovrättsdomarna så kan utfallet bli vägledande i framtida rättsfall. Det skulle innebära att man kan dömas för finansiering av terrorverksamhet endast utifrån att man samlat in pengar till en grupp som terrorstämplats av staten, oavsett vad pengarna används till.

Ifall advokat Thomas Olsson får sin vilja igenom måste istället domstolar kunna bevisa att pengarna är öronmärkta specifikt för terrorverksamhet, och inte exempelvis social verksamhet eller ”traditionell” krigföring.

Källa:
Unik terrordom överklagas: ”Otroligt oroväckande”


  • Publicerad:
    2018-01-07 12:00