Dagens datum 6 februari:  Vintern år 1658 befann sig den svenska armén i ett svårt läge. Året innan hade danskarna förklarat Sverige krig medan den svenska armén befann sig  i Polen. Nu hade svenskarna stormat och intagit fästningen Fredriksodde på Jylland, vilket därmed gav dem möjligheten att föra armén till Fyn. Samtidigt fanns det hot om ett anfall mot svenska Pommern och sedan mot armén på Jylland. Man var tvungen att handla snabbt för att undvika anfall i ryggen och för att se till att inte danskarna skulle hinna samla sina styrkor.

Karl X Gustav ser ut mot isen av Johan Filip Lemke.

Karl X Gustav ser ut mot isen av Johan Filip Lemke.

När man stod och funderade på om man skulle använda sig av flottan för att ta sig över vattnet till Fyn kom isen. Kylan höll i sig och isen bredde ut sig. Den svenska armén förlorade tid. Då fick kungen en våghalsig idé: man skulle gå över det frusna sundet Lilla Bält. Efter noggrann undersökning av isens hållbarhet beslöt man sig för att gå vidare med detta vågade spel. Karl X Gustavs inofficiella valspråk löd: ”Man må hasardera allt”.

Det hela lyckades och de danska styrkorna på land överrumplades och tvingades ge upp. Nu tog kungen beslutet att tåga även över Stora Bält. Den franske ambassadören Terlon, som var med de svenska trupperna under marschen över de danska isarna, skrev en rapport hem till Paris:

”Det var någonting förskräckligt att tåga om natten över detta frusna hav, där trampet av hästarna hade upptinat snön, så att vattnet stod en halv meter högt på isen och man varje ögonblick måste frukta att på något ställe finna havet öppet … Kölden var så stark att man måste med yxor hugga sönder både bröd och vintunnorna samt slå loss små stycken som man sedan finge smälta. Köttet fick man lägga i upphettade pannor för att tina upp.”

Det hade kunnat sluta med katastrof – inte bara för armén utan för Sverige som skulle ha legat vidöppet för fientliga angrepp. Två ryttarskvadroner gick under, men när man kom över så lyckades man besegra danskarna i blodiga slag innan man lade stora delar av Danmark under sig. Tåget över Stora Bält, som inleddes denna tidiga morgon 6 februari, ledde till freden i Roskilde som är en av Sveriges största krigsframgångar någonsin. Fredsfördraget innebar att Sverige fick Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondheims län.

Att svenskar skulle vara mesiga är en myt som ständigt förs fram i media och som till sist blir något av en självuppfyllande profetia för en del svenskar. Men detta var inget som svenskarna var kända för förr. Snarare har svenskarna, och de nordiska folken överlag, många gånger tagit stora risker och handlat modigt. Karl X Gustavs ismarsch är ett av många exempel på när svenskar praktiserat devisen ”den som vågar vinner”. Att Sverige blev en stormakt beror på den anda som präglade de svenskar som befann sig på isen denna dag 1658.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-06.


  • Publicerad:
    2019-02-06 00:00