HANREJKULTUR. En finsk man upptäcker att hans fru har varit otrogen och att fruns älskare är far till det tvååriga barn mannen trott var hans. Mannen förvägras efter skilsmässan att upphäva faderskapet och åläggs betala exfrun underhåll för barnet.

Helsingfors hovrätt har stadfäst tingsrättens dom där en man åläggs betala underhåll för ett barn som han inte är biologisk far till, och som är resultatet av hans frus otrohet med en annan man.

Mannens fru födde barnet 2014, men det var först två år senare som han insåg att han inte är barnets biologiska pappa.

Detta resulterade i parets skilsmässa och mannen ansökte om upphävande av faderskapet, vilket alltså varken tingsrätten eller hovrätten beviljade.

Domstolarna argumenterar att mannen ansökte om upphävande av faderskap två månader för sent.

Enligt finsk lag har en man två år på sig att ansöka om annulering av faderskapet för ett inomäktenskapligt barn som visar sig inte vara biologiskt besläktat med honom. Denna tidsgräns kan uttänjas endast av ”särskilt ömmande skäl”.

Mannen argumenterar att han först sent upptäckt fruns otrohet samt att den känslomässiga chocken, dels över denna upptäckt, och dels över skilsmässan, temporärt handlingsförlamade honom.

Rätten bedömer dock inte dessa skäl som tillräckligt ömmande.

Barnets moder har även stämt mannen för obetalt underhåll och rätten dömer mannen som skyldig att ersätta kvinnan för såväl barnets underhåll som kvinnans rättegångskostnader.

Fallet har utlöst heta känslor och starka ord på sociala medier, där många finner domen orättvis och en del påtalar behovet av en ”We Too-rörelse” till försvar för ”manliga rättigheter”.

Urpo Kangas, professor e.m. i civilrätt vid Helsingfors Universitet, hävdar för tidningen Helsingin Sanomat att hovrätten, givet hur finsk lagstiftning på området ser ut, inte har något annat val än att döma som man gör.


  • Publicerad:
    2020-10-20 18:10