Söndagen 6 oktober genomförde Näste 1 månadsmöte där den gångna månaden summerades och kommande aktiviteter presenterades.

Därefter påbörjades en studiecirkel där första kapitlet i Vår väg lästes. Därefter diskuterades det i mindre grupper, varpå grupperna fick presentera sina slutsatser kring de frågeställningar som förberetts.


  • Publicerad:
    2019-10-09 15:00