Söndagen den 27/3 höll Näste 3 månadsmöte. Aktivister och partimedlemmar från hela Skåne och Blekinge samt en hel del nya ansikten samlades för att gå igenom bland annat kommande aktiviteter inom nästet.

Till att börja med välkomnade gruppchefen för Kampgrupp 301 Kim Mauritzon alla välkomna för att sedan presentera Kampgrupp 302:s gruppchef Sebastian Elofsson som höll ett föredrag.

Elofsson höll ett informationsföredrag om Nordiska motståndsrörelsen som bland annat handlade om vad det krävs för att bli partimedlem eller aktivist i Motståndsrörelsen.

När Elofsson var färdig höll man månadsmöte samt rekryteringsmöten med de nya personer som ansökt om medlemskap i organisationen.

Till sist berättade nästeschefen Mathias Hagman att en ny kampgrupp skapats. Som gruppchef för Kampgrupp 303 utnämndes aktivisten Freddy Nerman.

Vill du gå med i kampen för ett fritt och enat Norden? Ansök då om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen!

4DSC_0545


  • Publicerad:
    2016-04-01 16:00