Lördagen den 26 maj höll Näste 5 månadsmöte hemma hos Motståndsrörelsens ledare Klas Lund. Under månadsmötet planerades bland annat två helgkurser i juli, dels en civil självförsvarskurs och sedan en vildmarkskurs. Båda kurserna kommer att ledas av Motståndsrörelsens välmeriterade vildmarks- och självförsvarsexpert. Alla dessa aktiviteter är gratis för medlemmar av Motståndsrörelsen.

Efter månadsmötet höll Klas Lund ett kortare föredrag som avslutades med en längre efterföljande fri diskussion och frågestund.
Föredraget och frågorna kretsade mest kring kristendomen. Klas Lund betonade bland annat att Sverige och Danmark är världens mest ateistiska länder och att detta är en fördel för oss, då vi som nationalsocialister vill att samhället ska styras vetenskapligt.
Under diskussionens gång lyftes också flera bibelcitat fram som avslöjade kristendomens ickenordiska karaktär. Det resonerades också bland annat kring hur bibeln censurerats över tid, hur kristendomen spreds till oss, varför det inte är sunt att försvara alla aspekter av sin egen kultur, samt hur skiljelinjerna inom Islam ser ut och hur det påverkar den ”arabiska våren”.

Diskussionen ville inte dö ut men fick ändå tillfälligt avbrytas när det var dags att leta sig ut till grillen som tänts i början av föredraget och nu hade blivit varm. Middagen åts sedan utomhus i det mycket vackra vädret. Både under och efter maten fördes fortsatta diskussioner kring både kristendom och annat. Efter ett tag började dem som hade tider att passa att bege sig hemåt medan andra dröjde kvar lite längre.

Allt som allt var detta en trevlig och positiv tillställning som höjde kampmoralen i Näste 5. Bor du i Dalarna, Värmland, Hälsingland eller Gästrikland och är intresserad av Svenska motståndsrörelsen? Kontakta då nästeschef Pär Sjögren på: par.sjogren@patriot.nu eller telefonnummer: 0768329205


  • Publicerad:
    2012-05-29 22:02