Lördagen 2 februari samlades rikets andra näste för att hålla månadsmöte på västkusten.

Den stora punkt som stod på dagens agenda var införandet av de nya strukturerna i organisationen. I och med presentationen startades alla kampgrupper om, och nya kamp- och medlemsgrupper bildades samt nya chefer presenterades.

Med de nya medlemsreformerna och strukturella förändringar kommer Näste 2 kunna arbeta mer effektivt och ta tillvara på alla resurser, samt förädla vitala delar framledes.


  • Publicerad:
    2019-02-05 18:00