INRIKES. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett kommunerna i uppgift att utreda ifall de skulle klara av att hantera om invandringen skulle öka drastiskt. Svaret från de flesta kommunerna är att det redan nu är svårhanterligt.

MSB har fått i uppdrag av regeringen att samordna hanteringen av den ständigt ökande strömmen av invandrare som kommer till Sverige. Samtliga kommuner i Sverige har i sin tur fått i uppdrag av MSB att utreda om och hur de skulle klara av en kraftigt ökad invandring. Många av kommunerna svarar att det redan i dagsläget är väldigt hård press på till exempel skola, socialtjänst samt att finna bostäder och att en ökad invandring pressar det hela till bristningsgränsen.

Landets alla länsstyrelser har skrivit en rapport om vad kommunerna har svarat. I rapporten framkommer flera alarmerande situationer som antingen redan har eller som kommer att uppstå om invandringen fortsätter att öka. Många kommuner har svarat att om invandringen ökar så kommer skolan drabbas så pass hårt att man riskerar att inte kunna följa skollagen.

”Samtliga kommuner har svarat att belastningen är kritisk främst för skola, socialtjänst och verksamheter som arbetar med bostadsförsörjning vid scenario B”, skriver Länsstyrelsen i Skåne i rapporten.

Syftet med utredningen är att se om kommunerna har någon långsiktig planering och om de skulle kunna hantera om antalet invandrare skulle öka eller kanske till och med fördubblas.

Källa:
Scenariot: Dubbelt så många flyktingar per dag


  • Publicerad:
    2015-10-13 23:40