NATIONALISM. Många av de tillfrågade i en ny YouGovundersökning vill befria Tyskland från den amerikanska militärens starka närvaro i landet.

42 procent av av de tillfrågade tyska medborgarna i YouGovs nyligen genomförda opinionsundersökning vill kasta ut de cirka 30 000 amerikanska soldater som finns i Tyskland. 21 procent uttryckte ingen åsikt i frågan, medan 37 procent vill att de ska stanna i landet.

Undersökningen beställdes av den tyska pressbyrån DPA och genomfördes flera dagar innan USA:s president anlände till Bryssel i förra veckan för ett Nato-toppmöte.

Utöver detta visade undersökningen att ungefär 75 procent av tyskarna är motståndare till Donald Trumps krav på att varje Nato-land ska öka sina försvarsutgifter till minst två procent av den inhemska bruttoprodukten (GDP). Tyskland är ett bland många andra Natoländer som inte spenderar så mycket pengar på den militära sektorn.

Samtidigt som det tyska folket har uttryck sin vilja i denna riktning, gör regeringar i andra länder tvärt om. Polen, till exempel, har erbjudit att betala 2 miljarder dollar för att USA ska uppföra en permanent militärbas inom Polens gränser som en del i en bredare strategi att motverka rysk aggression, skriver Ben Wolfgang för Washington Times, som dock är en tidning med tvivelaktig status med starka neokonservativa åsikter, ägd av den religiösa Moon-rörelsen. Wolfgang skriver också att Litauen också vill ha mer amerikansk militär närvaro.

Under Natomötet tog Trump sikte på Tyskland och sade att landet är en fripassagerare som drar nytta av USA:s militär utan att betala sin del av kostnaderna.

Undersökningen understryker också att det finns en växande klyfta mellan USA och Tyskland, liksom mellan USA och andra Natoländer.

— De måste omedelbart öka inbetalningarna. Tyskland är ett så rikt land. De talar om att de tänker öka finansieringen lite grand till år 2030. Men de skulle kunna öka utgifterna omedelbart, imorgon, utan några problem. Jag tycker inte att det är rätt mot USA. Så vi måste göra något åt saken för vi tänker inte tolerera det. Det kan vi inte. Och det är fel, sade Trump.

Källa:
Plurality of Germans want U.S. troops out of their country: Poll


  • Publicerad:
    2018-07-15 16:20