USA. Den amerikanska armén är mångkulturell, men de bäst lämpade att leda stridsenheter är vita. Och det är ”problematiskt”, menar höga befälhavare som nu vill diskriminera vita.

Två vita officerare som leder stridsenheter.  Snart riskerar de bytas ut av inkvoterade minoritetspersoner.

Två vita officerare som leder stridsenheter i Irak. Snart riskerar de bytas ut av inkvoterade minoritetspersoner.

En nyligen utförd undersökning visar att färre än 10 procent officerare i aktiv tjänst är svarta, att på 25 brigader finns ingen svart överste samt att det endast finns en svart bataljonschef på 78 bataljoner. Det saknas därför svarta officerare med yrkesspecialiteter, med mest akut brist inom områdena infanteri, pansar och artilleri.

Det är sociologer inom den amerikanska armén som tagit upp frågan och kräver åtgärder som innebär diskriminering av vita officerare. Den svarte översten Irving Smith, chef för den sociologiska sektionen vid militärakademin i West Point, säger att eftersom armén är en offentlig institution har den också ”ett större ansvar gentemot nationen” att se till att armén ”inte bara är effektiv utan också representativ”.

Brigadgeneralen Ronald Lewis säger att man är medveten om frågan men att man har en ”handlingsplan” för att lösa ”problemet”. Enligt USA Today ska denna handlingsplan bestå i att expandera rekryteringspoolen av minoritetskandidater samt lägga ner extra resurser på att vara ”mentorer” för minoritetspersoner och hjälpa dem att stiga i graderna. Vita officerare kommer dock inte få denna extrahjälp.

Varken Smith eller Lewis svarar på hur armén ska bli mer effektiv och stridsduglig genom att man stänger ute potentiellt – och statistiskt sett – bättre lämpade personer på grund av deras rastillhörighet.

Källor:
Army is worried too many white men lead combat units
Army commanders: White men lead a diverse force


  • Publicerad:
    2014-09-13 13:26