Tycker du att det är svårt att stava rätt? Snart kan det problemet vara ur världen.
Under den allmänna motionstiden presenterade tre socialdemokratiska riksdagsmän ett förslag till stavningsreform. Förslaget går ut på att alla j-ljud ska stavas med J, alla sje-ljud med SJ och alla tje-ljud med TJ.
Vi ska alltså skriva ”använd järnan!”, ”jupsinnigt”, ”ser du sjärnan i det blå?”, ”inte en sjans”, ”tjänner vi varandra?” o s v.
Detta är dock bara en början enligt motionärerna.
Förutom ovanstående exempel finns givetvis många andra regler som bör förenklas och ingå i reformarbetet…

Man verkar ha tänkt sig att förslaget ska slå flera flugor i en smäll.

”Många grundskoleelever har stora svårigheter att lära sig stava och mycket tid skulle istället kunna användas till andra uppgifter inom svenskundervisningen.
Även för invandrare, som i vuxen ålder skall lära sig att uttrycka sig i skrift, måste svenska språkets stavningsregler synas vara obegripliga, uppbyggda med motsägelser, regler och regler med undantag.
Att ’äga språket’ är en demokratifråga, en jämlikhetsfråga och en kulturfråga.”

Ännu ett sjenialiskt förslag från våra folkvalda!

(Källa: riksdagens motionsarkiv 1999/2000, motion nummer 1999/100:s3003.)


  • Publicerad:
    1999-09-15 00:00