NORGE. I Norge har landets statistiska centralbyrå gjort en uträkning över invandringen och kommit fram till att den kostat Norge minst 70 miljarder kronor de senaste 7 åren.

Även i Norge är mångkulturen en kostsam historia. Skillnaden gentemot i Sverige är att den norska staten öppet presenterar en del av utgifterna. Det är tidningen Dagbladet som refererar till Finansavisen, som i pappersupplagan granskat SSB:s uppgifter. Dagbladet skriver:

Enligt Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliga utgifter överskridit skatteintäkterna från arbetskraftsinvandring med 71 miljarder kronor under den sittande regeringen. Detta motsvarar en ”skatt” på 28 000 kronor per yrkesaktiv i Norge.

Forskaren och ekonomen Erling Holmøy säger att kostnaderna, som ”bärs upp av genomsnittsnorrmannen”, är relaterade till välfärden och innefattar bland annat utbildning och hälsa för invandrare.

Dagbladet sammanfattar:

De 246 000 invandrare som har kommit sedan 2005 har, enligt tidningen, inte bara kostat 71 miljarder kronor så långt.

Invandrare har också fått rätt till offentliga förmåner som kommer att kosta 376 miljarder mer än vad de kommer att få betala i skatt, eftersom välfärds- och skattesystemet inte ändras.

Varje gång en icke-västlig invandrare kommer till Norge påtar sig den norska staten en framtida kostnadsförpliktelse på 4,1 miljoner kronor netto.

Tidningen skriver också att ”siffrorna krossar myten om att invandring är lönsam”.

Källa:
Innvandring har kostet 70 milliarder kroner på syv år


  • Publicerad:
    2013-04-18 13:25