INTERVJU. Nordic Frontier intervjuade den politiske aktivisten och författaren Mark Collett om demografiska frågor, tiden i BNP och en omtalad debatt med tre judar.

I senaste avsnittet av Nordic Frontier gästades programmet av den politiske aktivisten Mark Collett. Collett är bland annat författare till boken The Fall of Western Man men är mest känd för sina kommentarer och filmer på Internet. Han har tidigare varit engagerad i British Nationalist Party, BNP, där han var ledare för partiets ungdomsavdelning och ansvarig för pressfrågor. Detta innan han tvingades bort från partiet 2010 efter en konflikt med partiets ledare Nick Griffin.

Griffin hade bett Collett att tona ned vissa ståndpunkter och anpassa sig efter ett mer populistiskt budskap.

— Jag har sagt många saker som ansetts för radikala, men det jag har sagt har i slutändan visat sig sant. En sak som inte alla tyckte om var att jag alltid ville prata om vita människor. För mig har den stora frågan alltid varit demografiska förändringar, säger Collett i programmet och utvecklar:

— Det fanns många andra frågor; sexuell degeneration, övergrepp på barn, om olika etniska grupper, kulturmarxismen i skolorna, att vi håller på att utraderas från historien och så vidare. Men för mig var kärnan i allt detta frågan om det demografiska skiftet där vi blir en minoritet i vårt eget land. Allting annat kan lösas bara vi löser den demografiska frågan.

Collett berättade också att han ser väldigt positivt på Nordiska motståndsrörelsens utveckling och att han hade önskat att se en sådan organisation i Storbritannien. Collett menar att Nordiska motståndsrörelsen rekryterar mycket bra medlemmar och aktivister vilket är något som märks tydligt utifrån.

Problemet med BNP, menar Collett, var att man ställde för få krav på medlemmarna, men också att personerna högst upp var rädda för att förlora sina makt. Detta resulterade i att man detaljstyrde organisationen och därför inte använde sig av den kompetens som fanns bland dess medlemmar.

I andra halvan av programmet diskuterades en omtalad debatt som ägde rum nyligen mellan Mark Collett och tre judar från The Israel Advocacy Movement, IAM. Diskussioner fördes om sionism och judisk makt där Collett ifrågasatte judisk makt-rörelsens hyckleri när de angriper vita etnonationalister som vill bevara sin egen särart.

IAM tog senare ner debatten från Youtube på grund av att “tonen och den anti-judiska rasismen” skulle bryta mot Youtubes riktlinjer, men de som lyssnar på intervjun kan se att Collett var mycket artig och respektufull genom debatten och att de källor han förde fram för sina argument i många fall var judiska. Den verkliga orsaken till att IAM tog bort debatten anses ha varit att Collett gick segrande ur den.

Debatten publicerad på Bitchute:

Kolla även upp Mark’s YouTube


  • Publicerad:
    2019-07-23 12:13