MEDIA. Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind gästade under natten till fredagen den amerikanska podden The People’s Square.

Vid midnatt svensk tid gästade Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind den amerikanska alternativhögerpodden The People’s Square. Tillsammans med programledarna Borzoi Boskovic och Eric Striker diskuterade Saxlind bland annat hur yttrandefriheten fungerar och inte fungerar i Sverige, med åsiktslagar och värdegrundsförtryck. Saxlind berättade också om hur det politiska landskapet ser ut i Sverige, om hur Sverigedemokraterna har förändrats över tiden till att bli ett parti som vill vara en del av etablissemanget samtidigt som etablissemanget inte fullt ut vill acceptera dem.

Man diskuterade också hur mångkulturen har förändrat Sverige i grunden, likväl som den internationella bilden av landet. Men också hur judisk makt – framförallt med hjälp av media – har spelat en nyckelroll i förändringen.

Dessutom fördes en del diskussioner om nationalsocialismen, ideologins historia och om hur socialdemokratin i Sverige byggde upp ett folkhem med inspiration från Tredje riket. Man pratade också om vad som skiljer den historiska tyska nationalsocialismen från den nordiska nationalsocialism som Nordiska motståndsrörelsen förespråkar idag.

Saxlind förklarade att Motståndsrörelsen fullt ut är en öppet nationalsocialistisk organisation och därmed uppenbart inspirerad av det nationalsocialistiska samhällsbygget i Tyskland, men att organisationen samtidigt försöker att skapa en ideologi och en estetik för 2000-talets Norden.

Eric Striker använde bilens historia som en liknelse för att förklara relationen mellan den gamla tyska nationalsocialismen och den nutida nordiska. Han menade att personbilen har utvecklats och moderniserats, men att man än idag utgår från samma grundkonstruktion som när den första bilen byggdes.

— Även om tekniken har uppdaterats så att bilarna går betydligt snabbare så är själva grunden i hur en bil är konstruerad detsamma, sade Striker.

Lyssna på avsnittet nedan:


  • Publicerad:
    2018-11-16 06:00