MASSINVASIONEN. En norsk journalist avråddes från att publicera uppgiften att främlingsinvasionen kostar Norge lika mycket som oljeintäkterna skulle ha tillfört, varje år.


Arkivbild — illustration.

Human Rights Service i Norge skriver att en före detta journalist på norska Finansavisen (Finanstidningen), Kjell Erik Eilertsen, nu kan avslöja kostnaderna för den pågående invandringen från tredje världen till Norge.

Kostnaden ligger på 250 miljarder norska kronor — per år.

Trots att tidigare officiella rapporter från regeringshåll har skönmålat situationen har invandringskritiker ändå uppfattat kostnaderna för invandringen som hög. Rita Karlsen på Human Rights Service skriver i en artikel att det dessutom har funnits seriösa undersökningar som pekat på betydligt högre kostnader än de officiella blygsamma siffrorna, men att politikerna som enligt Karlsen är ”faktaresistenta” har ignorerat de undersökningarna av politiska skäl eller inte ens läst dem.

Dessa rapporter som Karlsen hänvisar till är den statliga utredning som kom redan 2011, Velferd og migrasjon — Den norske modellens framtid
samt rapporten Makrøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring från Norges statistiska centralbyrå som kom chockvågsinvandringsåret 2015. Enligt Karlsen borde dessa rapporter ha räckt för att lägga om politiken.

Två journalister från Finansavisen, Ole Asbjørn Ness och Kjell Erik Eilertsen satte sig in i materialet och har kommit fram till de nya hårresande siffrorna. Efter hand har de finputsat sitt material, men redan när de började publicera artiklar om invandringens kostnader mötte de hätsk kritik från politiker.

Ett politiskt spel sattes igång för att bortförklara siffrorna, trots att de utgjorde fakta. Det var återigen inte talen som var det centrala för diskussionen, utan ”moralen”, skriver Karlsen.

Oljepengarna går till invandrarna från tredje världen
”Det vi inte skrev på den tiden, men som vi fick skriftliga citat på, är att den utom-västliga invandringsbefolkningen representerar en årlig nettokostnad motsvarade oljeintäktspengarna”, har Eilertsen skrivit på sociala medier.

”Då vet vi”, skriver Karlsen, ”hur det oljekorrigerade underskottet på statsbudgeten under de senaste 30 åren har uppstått”, ”[o]ch ni vet vad runt 250 miljarder kronor används till, årligen”, konstaterar Eilertsen.

Enligt Eilertsen vet alla ekonomer detta, men ingen vågar tala om det. En man har försökt, ekonomiprofessor Kjetil Storsletten. Men när Finansavisen konfronterade honom blev han helt tyst, och det har han varit sedan dess beträffande invandringens kostnader, säger Eilertsen. Det är inte karriärfrämjande för ekonomer inom akademierna att erkänna dessa fakta, säger Eilertsen. Han har själv erfarenheter av det:

”Ett av bevisen på det var när vi enträget blev ombedda att inte trycka citatet [om kostnaderna motsvarande oljekassan]. Idag ångrar jag min feghet.”

Ytterligare ett orosmoln på himlen är att de siffror som den statliga offentliga utredningen och statistiska centralbyrån baserade sina rapporter på, gällde om kostnaderna för invandringen slogs ut lika på alla norska medborgare; samt att de i Norge födda barnen till invandrade utom-européer kommer att vara ”perfekt integrerade i norska samhället”.

”Låt det sjunka in lite”, skrev Eilertsen på sociala medier.

Både Ole Asbjørn Ness och Kjell Erik Eilertsen har idag andra arbeten.

Källa:
Ikke-vestlig innvandring koster Norge anslagsvis 250 milliarder – årlig


  • Publicerad:
    2018-11-13 15:30