INRIKES. Massinvandringen skapar behov av hundratals nya äldreboenden och skolor runt om i landet, vilket riskerar att knäcka ekonomin i många kommuner.

Var tredje ekonomichef ute i kommunerna tror att skatten kan behöva höjas, enligt en enkät i Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste ekonomirapport. Orsaken som anges är ”den demografiska utvecklingen” i landet, en omskrivning för den pågående massinvandringen.

Enligt SKL är det de yngre åldersgrupperna som blir större och därefter väntas en radikal ökning av antalet äldre. Detta samtidigt som gruppen skattebetalare i arbetsför ålder blir allt mindre i jämförelse.

Sveriges befolkning väntas öka med över 800 000 personer under de kommande åtta åren. Den demografiska utvecklingen kräver hundratals nya äldreboenden, skolor och vårdcentraler, uppger finansdepartementet.

— Alla kommuner säger att de kommer att jobba med effektiviseringar. Avgörande är hur mycket staten kommer höja statsbidragen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Källa:
Var tredje kommun kan tvingas höja skatten


  • Publicerad:
    2018-08-20 10:25