FORSKNING. Forskare från bland andra Lunds universitet ligger bakom en ny studie som påvisar att solstormar kan bli mycket kraftigare än vi tidigare har trott. Något som skulle kunna slå ut teknik som hela världen är beroende av idag.

soleruption

En ny studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature Communications påvisar att solstormar, eller soleruption, kan bli mycket kraftfullare än man tidigare har trott. Ett hot mot dagens teknikberoende samhälle menar man. Bakom studien ligger Lunds- och Uppsala universitet samt forskarlag från Schweiz, Danmark och USA.

Det är genom att leta efter spår av tidigare solstormar i iskärnor från Grönland och Antarktis som man har kunnat slå fast att det för tusen år sedan skedde två extrema solstormar.

— Om sådana solstormar skulle drabba jorden i dag, skulle det få förödande konsekvenser för vår strömförsörjning, liksom för våra satelliter och andra kommunikationssystem, säger Raimund Muscheler vid Lunds universitet.

Nu vill han att upptäckten leder till att skyddet för elektroniska system ses över för att undvika konsekvenser i en eventuell framtid.

— Dessa solstormar var överlägset mycket större än alla tidigare fall som hittills har kunnat mätas här på jorden. Vår upptäckt bör därför leda till en omprövning av de risker som solstormarna innebär, menar Muscheler.

Källa:
Solstormar kan bli stor samhällsfara


  • Publicerad:
    2015-10-26 19:15