De senaste sex månaderna har över sextio utredare från FBI arbetat på vad de tror varit den största verksamheten för illegal människohandel i USA:s historia. I torsdags slog man till mot de inblandade. 25 personer arresterades och 17 bordeller slogs igen. Trots det otroliga nyhetsvärdet har varken Reuters, FOX, CNN, MSNBC, ABC, NBC eller CBS velat ta i denna fråga med tång utan det är endast en lokal TV-station som har rapporterat om saken.

Detta borde varit av stort nyhetsvärde för rikstäckande amerikansk media, en toppnyhet för alla TV-kanaler. Men ingen skriver något. Inga återkommande inslag om ledaren för prostitutionsringen, inga ytterligare graverande uppgifter, ingen information om hur tillslaget gick till, inga intervjuer. Är denna människohandel inget att belysa, ens med ett par rader? Hela situationen kan tyckas märklig, så låt oss titta närmare på detta märkliga beteende från media och de bakomliggande orsakerna:

Sjutton stycken så kallade ”spa” blev genomsökta och igenstängda av polisen i Houston. ”De är i själva verket prostitutionshus. De är bordeller,” sade en av insatscheferna, Steven Jett, från polisen till lokal media.

Polisen säger sig tro att dessa kvinnliga ”anställda” blev förda till USA enbart för att utnyttjas som prostituerade. I de flesta fall så blir kvinnorna lovade att de ska få legitima jobb. De blir sedan tvingade att utföra sexuella tjänster mot betalning.

Myndigheterna beslagtog tjugofem bankkonton, och cirka 20 miljoner i kontanter från Evan Lowensteins herrgård i torsdags morgon. ”De vet att det värsta vi kan göra är att ta deras pengar och det är det vi gör. Vi tror det är egendom till ett värde av 140 miljoner kronor.”, sade Jett. ”Det är häpnadsväckande hur mycket pengar dessa ställen drar in. Det är nästan uteslutande kontanter och de gömmer sina tillgångar.”

Polisen sade vidare att Lowenstein har använt sina porraffärer och andra bolag för att tvätta sina pengar som han fått in genom sina sjutton prostitutionsställen.

Så varför yppas det inte ett ord om den största, vad gäller människohandel, och dyraste tillslaget på väldigt länge i USA:s historia? Inte ett ord från de stora bolagen. Är inte detta märkligt?

De flesta som läst denna artikel har nog redan förstått att Lowenstein är jude. Hur många av de övriga som är judar framgår inte av det lokala bolaget Click2Houston.com. Ej heller framgår ursprunget på de prostituerade och inga ytterligare graverande uppgifter om Lowenstein. Det lokala Houston-bolaget tycks vara det enda som vågat sig på att rapportera om saken, men inte ens där framgår särskilt mycket.

Kan det måhända vara så att Lowensteins stamfränder, som äger och styr media i USA, håller de sina bakom ryggen? Vad gäller makt – och ägarfördelning inom media så är detta inte någon isolerad händelse som gäller för USA. Sverige och resten av västvärlden har samma minoriteter som äger de flesta stora mediebolag och lojaliteten är exklusiv för deras egna. Detta är ett talande exempel för hur media fungerar i västvärlden idag.

Läs det lokala nyhetsbolagets artikel och se inslaget här.


  • Publicerad:
    2005-05-16 00:00