UTRIKES. Runt 150 personer, mestadels somalier, har blivit uppsagda från sin arbete vid köttproducenten Cargills slakteri i Colorado. Orsaken var att arbetsgivaren inte kunde tillmötesgå de anställdas krav på regelbundna bönetider vid bland annat solnedgången.

Vid köttproducenten Cargills slakteri i Colorado i USA har 150 personer, mestadels somalier, blivit uppsagda efter att arbetsgivaren inte kunde tillmötesgå deras krav på regelbundna bönestunder. I ett uttalande säger Cargill att de redan 2009 byggde ett bönerum, men att tillfälle för bön inte alltid kan tillgodoses och att bönerna inte kan gå ut över företagets slakteriverksamhet.

Det var i slutet av december som företaget krävde att de muslimska arbetarna skulle be i smärre grupper och inte samtidigt för att produktionen skulle vara bemannad, något som somalierna vägrade att gå med på. De gick då ut i strejk och vid nyår avskedades de.

— Det har varit en önskan hos de anställda att gå och be i större grupper. Vi fixar inte det. Det förstör flytet i produktionen, säger Michael Martin, talesman för slakteriet. Han poängterar också att de anställda fortfarande har haft tillfälle att be när det varit möjligt.

Källor:
Muslim workers in Fort Morgan fired over prayer dispute walkout
Nearly 150 Muslim employees fired from Cargill Fort Morgan plant hope to get jobs back


  • Publicerad:
    2016-01-04 10:45