MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Senaste Mer än ord gästades av självaste Max Rosenfors – producent, programledare för NR Dalarna, Greenpilled-entrepenör och allt-i-allo. Men framförallt nyutnämnd aktivist under Nordendagarna.

När Rosenfors berättade om sin resa till Nordiska motståndsrörelsen bekräftade han vad Fredrik Vejdeland skrev i artikeln Vikten av gatukamp och demonstrationer om stora demonstrationers betydelse för att få in nya kämpar till organisationen. Vejdeland skriver bland annat:

Här får vi bland annat bekräftelse på att våra stora demonstrationer och gatukampen i sig fungerar som ett effektivt rekryteringsvapen. Jimmy Thunlind lyfte detta när han gästade Frontlinjen nyligen, Christoffer Runnholm berättade i NR Dalarna häromveckan att han gick med efter 1 maj-demonstrationen i Falun 2017 och Tommy Hvit berättade i förra avnittet av Nordic Voice att han anslöt sig efter att ha imponerats av Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september samma år.

Det är gatukampen och aktivisters heroiska uppträdande på gatan som får den idealistiskt sinnade människan att slutligen fatta mod och bestämma sig, att också vilja utgöra en del av motståndet.

Rosenfors började sin resa som åskådare till 1 maj-demonstrationen i Borlänge 2016, Motståndsrörelsens första stora demonstration. Vad han såg fick upp hans intresse för Motståndsrörelsen. Han blev sedan sympatisör och började själv gå med i Motståndsrörelsens 1 maj-demonstrationer och satte sig in i organisationens verksamhet genom att lyssna på Radio Nordfront. Likt Tommy Hvit anslöt han sig direkt efter 30-september-demonstrationen i Göteborg.

I Mer än ord berättar Max hur han såg på Motståndsrörelsen från utsidan.

— När jag först började höra talas om Nordiska motståndsrörelsen så tänkte jag att de var övermänniskor, att det var Nietzsche rakt av. Även Henrik Arnstad gjorde observationen att det är nordiska övermänniskor i rörelsen. Det var så jag kände när jag tittade utifrån och in i rörelsen, nu är jag ju där själv, berättar Max och fortsätter.

— Det ska ändå sägas att det jag märkte i organisationen att det är människor som alla andra, med svagheter och styrkor. Men det som är speciellt med människor inom Motståndsrörelsen är att man är villig att offra saker, att kämpa. Folk i organisationen är helt enkelt lite mer heroiska än andra.

Som veckans gäst deltog Max i diskussionerna kring temat: Vad är det som kännetecknar en aktivist? Programledaren Markus Nordh hade satt upp fyra stolpar som fungerar som ledord för aktivister och som särskiljer dem från andra: offervilja, lojalitet, uthållighet och disciplin.

Man diskuterade även andra saker som personlig utveckling och fysisk och mental hälsa. Personer som likt Max inledde sin resa som åskådare bör inte se det som ouppnåeligt mål att någon gång i framtiden kunna bli aktivist. I själva verket har det gått relativt snabbt för Max att bli aktivist.

Max berättar att han kommit långt genom att visa framfötterna och ta egna initiativ men samtidigt förblivit ödmjuk. Att alltid följa direktiv och till punkt och pricka fullgöra de uppgifter man blir tilldelad. Alla besitter någon kompetens som organisationen kan dra nytta av. Marckus Nordh betonar vidare att han i sin tid i Motståndsrörelsen utvecklats enormt som person då han genom den offervilja han besitter har tvingat sig själv till att göra saker som han aldrig hade gjort annars.

Max Rosenfors, fjärde mannen från vänster, utnämns till aktivist under Nordendagarna 2019.

Vad gäller fysisk hälsa måste en aktivist klara organisationens fystest och träna kampsport. Detta är en anledning till att aktivister i samlad trupp kan framstå som ”övermänniskor” och att det för en åskådare kan ses som ett ouppnåeligt mål att bli aktivist. Max berättar att hans egen fysiska hälsa för fem år sedan var väldigt dålig men att den går att förändra om man bara vill, särskilt med organisationens hjälp. David Nilsson inflikade att han när jag först började med löpträning så blev han helt slut efter 1-2 kilometer, medan han idag springer 5,2 kilometer varje dag.

Samtalet inleds cirka 50 minuter in i programmet och rekommenderas för alla som vill ansluta sig till organisationen för att en dag kunna bli utnämnd som aktivist.

Ursprungligen publicerat på Nordisk Radio.


  • Publicerad:
    2019-09-02 21:19