POLITIK. Partistyrelsen i Medborgerlig Samling meddelar att partiet inte ska delta i demonstrationen ”Mynttorgetprotester mot maktmissbruk”.

I ett internt brev till partimedlemmar meddelar partiledningen för Medborgerlig Samling (MED) att partiet inte ska delta i ”den av Katerina Janouch anordnade demonstrationen” på Mynttorget i Stockholm mot FN:s globala ramverk om migration, som fått namnet ”Mynttorgetprotester mot maktmissbruk”.

”Partiet ska inte förknippas med denna demonstration och partiets symboler ska därmed inte heller synas där”, skriver partiledningen.

Orsakerna till avståndstagandet sägs vara att identitära ideologier finns representerade i demonstrationen och att man är besvikna över det tidigare täta samarbetet med Katerina Janouch, som ska ha gjort alldeles för många ”kontroversiella uttalanden”.

Enligt MED:s uppfattning är FN:s globala ramverk om migration framför allt en demokratifråga och inte en migrationsfråga. Problemet handlar inte om massinvandringen och dess konsekvenser, utan om att avtalet inte har konsekvensanalyserats och debatterats i riksdagen. Partiledningen skriver:

Å ena sidan rasar extremer om massinvandring och drar alla migranter över en enda identitär kam som om varje individ vore ansvarig för den kraftiga ökningen av våldsbrott och våldtäkter, å andra sidan tiger riksdagspartierna frenetiskt tills de är tvingade att komma ut i det offentliga samtalet.

MED menar att partiet står mitt emellan dessa ”extrema” positioner som en av få i debatten som med ”sans och relevans” lyfter fram demokratiperspektivet:

FN:s ramverk är en sådan vital demokratifråga som borde diskuteras öppet, intellektuellt och prövande.

Förutom ”extremerna” och riksdagspartierna är MED också kritiska mot media, som genom sitt fokus ger ”ytterlighetsrörelserna” möjligheten att styra och dominera det offentliga samtalet. Partiledningen avslutar sitt brev med orden:

 Vi i MED tar vårt ansvar genom att ta ställning för och medverka till det sansade och relevanta offentliga samtalet.

Källa:
Brev från partiledningen i MED


  • Publicerad:
    2018-12-14 09:25