NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN. I både svensk och finsk gammelmedia förfasar man sig över Nordiska motståndsrörelsens folkupplysande aktioner mot subversiv verksamhet och lögnaktiga politiker.

Avspärrning av hbtq-kaféet Bryggeriet i Uddevalla.

Statliga Sveriges Radio uppmärksammade på tisdagen en folkupplysande aktion som Nordiska motståndsrörelsen genomfört mot det subversiva hbtq-kaféet Bryggeriet i Uddevalla. Lokalen hade spärrats av och ett anslag satts upp med följande budskap:

STÄNGT PÅ GRUND AV SUBVERSIV VERKSAMHET!

Ifrån denna lokal sprids homolobbyns propaganda som verkar för onaturlig familjebildning och i förlängningen utrotandet av det nordiska folket. Genom att samarbeta med homolobbyn och andra HBTQP-vurmande undergrupper verkar ni för en onormal sexualisering av barn. /…/

Vi i Nordiska motståndsrörelsen kommer aldrig att acceptera att barn blir måltavlor för era sexualiseringskampanjer.

Denna gången är det enbart en symbolisk avspärrning som utförts, men tids nog kommer en dag när er verksamhet kommer få lägga ner för gott och ni kommer ställas till svars för era brott mot folket.

Gabriel Michelsen är en av dem som regelbundet brukar besöka hbtq-kaféet på bryggeriet och han är upprörd:

— Det är väldigt tråkigt att det händer, man ska kunna älska den man vill, säger han.

Ett yttrande som inte utesluter barn som föremål för sexuell ”kärlek”.

Politiker avslöjade i Åbo
I vårt grannland Finland uppmärksammar samtidigt Hufvudstadsbladet att Nordiska motståndsrörelsen varit i Åbo och delat ut flygblad med ”nidkampanjer mot politiska partier”, som tidningen skriver. 

Den folkfientliga tidningen finner det upprörande att Nordiska motståndsrörelsen genomför offentliga aktioner ”med främlingsfientliga budskap” dagarna efter det ”högerextremistiska terrordådet på Nya Zeeland” och beklagar sig över att den finska regimens förbud mot rörelsen ännu inte vunnit laga kraft.

Motståndsrörelsens rätt att dela ut flygblad som upplyser om de politiska partiernas svek mot folket försvaras dock av Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.

— Den politiska yttrandefriheten [tillåter] att man för kampanj också mot partier. Partier kan heller inte utsättas för ärekränkning, det är bara människors ära som kan kränkas, säger Nuotio.

Källor:
Hbtq-kafé hotades av nazister
Nazister i Åbo centrum gjorde nidkampanj mot politiska partier


  • Publicerad:
    2019-03-20 10:30