KOMMENTAR. Nordiska motståndsrörelsens ledare kommenterar i två artiklar domen, säkerhetspolisens vittnesmål och medias hets. Här är del ett.

Den 12 augusti gick vi i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksledning ut med ett uttalande efter att det väckts åtal mot en medlem för förberedelser till mord och vapenbrott. För att ge en bakgrundshistoria väljer jag att börja med att citera delar från detta uttalande:

I början av maj skulle polisen göra en husrannsakan mot mannen för att beslagta tävlingsvapen han hade licens för. Anledningen till detta var inte att han hade begått några brott eller misskött sin licens utan för att han har politiska åsikter som inte uppskattas av systemet. När polisen gick igenom huset hittade de också ett par gamla ärvda jaktvapen, en laserpekare, en störsändare, en agentväska för en pistol, en del gammal ammunition från tiden då det var lagligt att köpa detta utan licens, en väktarbatong, delar från ett par olika vapen och papper med vad åklagaren menar är ritningar för olika vapen. Detta medförde att mannen omhändertogs och att hans datorer och telefoner beslagtogs…

…Mannen förnekar alla brott och efter att ha läst förundersökningsprotokollet kombinerat med den kännedom vi har om mannen kan Nordiska motståndsrörelsen instämma i detta förnekande. Visst kan det vara så att mannen möjligtvis gjort sig skyldig till vapenbrott för de ärvda gevären och för den gamla ammunitionen och/eller vapendelarna, men att det skulle handla om förberedelse till mord är rent av löjeväckande…

…Att människor överlag beväpnar sig, finner vi inte som något konstigt alls. I takt med att otryggheten ökar i samhället samtidigt som polisens resurser minskar kommer helt säkert allt fler svenskar att vidta de åtgärder som behövs för att kunna försvara sina hem och familjer. Detta gäller såväl för våra medlemmar som för ickemedlemmar…

…Friande dom eller justitiemord spelar nog mindre roll för åklagaren. Istället är det tydligt att intresset för fallet ligger i att media skulle kunna få något att spotta ut krigsrubriker om gällande Nordiska motståndsrörelsen. Att åtalet väcks först nu och att rättegången kommer hållas precis innan valet känns knappast heller som någon slump. Inte heller att media redan målar ut den misstänkte som skyldig.

Nordiska motståndsrörelsen tänker aldrig låta folkfientliga krafter sätta agendan för vår relation till våra medlemmar utan gör istället i samtliga fall en egen utredning. I denna utredning har inga felaktigheter funnits och vi står således helt bakom medlemmen ifråga…

Igår kom domen och mycket riktigt friades medlemmen från den allvarligaste anklagelsen om förberedelse till mord. Inte heller fälldes han för den alternativa och lika absurda brottsmisstanken om förberedelse till grov misshandel.

Media har dock redan på förhand dömt mannen ifråga. Flera tidningar, i hela världen, har skrivit om fallet och inte bara att han stått åtalad för detta brott utan att han har begått det. Flertalet ledarskribenter och politiska skribenter har också redan hänvisat till fallet, som om det vore bevisat och dömt, för att hetsa till förbud mot Nordiska motståndsrörelsen. Så även i exempelvis Norge och Danmark.

Skärmdump från Aftonbladet som tydligt felaktigt dömer den åtalade på förhand genom att mena att medlemmen har byggt både en lönnmordsväska och kartlagt journalister.

Även nu efter att domen har fallit rapporterar flertalet medier lögnaktigt om hur medlemmen kartlagt journalister trots att domen fastslår att det som i detta fall, när endast helt offentliga uppgifter från Hitta.se sparats på en dator, knappast är något anmärkningsvärt eller olagligt. Hela medias rapportering är uppenbarligen ett försök att dels legitimera ett förbud mot organisationen och dels påverka utgången i det stundande valet.

Skärmdump från DN som ogenerat ljuger om att medlemmen kartlagt journalister.

Medlemmen döms dock för grovt vapenbrott då polisen kunde bygga ihop ett fungerande hagelvapen av olika rördelar som fanns utspridda i medlemmens garage och bostadshus. Anledningen att brottet räknas som grovt är anmärkningsvärt.

När grovt vapenbrott infördes i lagbalken 1993 skrevs det av departementschefen i propositionen följande för att avgöra om brottet skulle räknas som grovt eller inte:

Som grovt brott bör som jag nämnt särskilt bedömas brott under former som medför att vapnen kan befaras komma till brottslig användning, exempelvis innehav av livsfarliga vapen som saknar lagligt användningsområde och innehav av en större mängd vapen.

Vid fastställandet av straffvärdet hos ett olaga vapeninnehav är över huvud taget mängden av vapen av stor betydelse. Att olovligen samla på sig en stor mängd vapen av särskilt farlig typ (främst av militär karaktär), vilka rimligen aldrig kan förvaras på ett från spridningssynpunkt betryggande sätt, utgör i sig en stor fara för en större krets personer och måste anses ha ett högt straffvärde.

Det finns en del vägledande domar för att avgöra när ett vapenbrott ska räknas som grovt eller inte. Exempelvis framgår det att en pistol eller revolver inte utgör grovt vapenbrott, i vissa fall inte ens om det så burits skarpladdat på offentlig plats, men att däremot automatkarbiner och kulsprutevapen gör det.

Är det verkligen rimligt att ett hopbyggt rörvapen klassas mer likvärdigt med en automatkarbin än en revolver?

Som ett annat intressant exempel kan en dom från 2017 tas upp där fem automatkarbiner och hundratals skarpa patroner påträffades i en bil på offentlig plats. Detta föll inom ramen för grovt vapenbrott, men uppfyllde inte kriterierna för synnerligen grovt vapenbrott.

Det anses alltså i detta fallet vara någorlunda likvärdigt (straffpåföljden blev här något lägre, men föll alltså under samma rubricering) att ha rördelar utspridda i sitt hem som polisen kan montera ihop till ett hagelvapen och att ha flertalet skarpa automatkarbiner med tillhörande ammunition på offentlig plats.

I detta fall bedöms vapenbrottet som grovt med följande motivering:

I vittnesförhör med kriminaltekniker Urban Hagström har han berättat att det är hans uppfattning att ett rörvapen är svårare att sikta och rikta med eftersom man inte har något riktmedel. Han har vidare ansett att det är stor risk att någon i närheten blir skadad när man skjuter med ett rörvapen. Han har även uppgett att det inte finns någon säkring på ett rörvapen…

…Tingsrätten finner att förekomsten av rörvapen är av särskilt allvarlig art. Vapnet är diskret och svårupptäckt… …Vapnet är dessutom farligt, eftersom de inte har någon säkring vilket gör risken för att vapnet avfyras och någon – även skytten – skadas större… …Dessutom har rörvapen inget legalt användningsområde

Motiveringarna för att det i detta fallet ska utgöra ett grovt vapenbrott istället för ett vapenbrott av normalgraden är alltså exempelvis att detta vapen är sämre än ett vanligt vapen då det är svårare att sikta med och att det är större risk att man råkar skada sig själv av misstag om man använder det. Det bör också nämnas att den sista meningen i citatet ovan är motsägelsefullt då det i vittnesförhör med Urban Hagström framgår följande angående det hopbyggda rörvapnet:

Detta typ av vapen är som att skjuta med ett vanligt hagelvapen förutom att det är svårare att sikta och rikta vapnet eftersom man inte har något riktmedel.

Ett vanligt hagelvapen har ett legalt användningsområde och detta rörvapen är alltså som ett vanligt hagelvapen, fast svårare att sikta med, vilket alltså gör att även detta vapen borde ha ett legalt användningsområde.

En försvårande omständighet tycks enligt domen också vara att SÄPO missledande uttalat sig om att denna typ av rörvapen är ”ett utbrett fenomen” hos Nordiska motståndsrörelsens medlemmar. Detta uttalande grundar man på tre påvisade tidigare fall där denna typ av utrustning påträffats.

Tre fall på 21 år för en organisation som är verksam i fem länder räknas alltså enligt SÄPO som ett utbrett fenomen.

Det förekommer i domen också fler anmärkningsvärda och lögnaktiga uttalanden från SÄPO genom vittnesmål från analytikern Ahn-Za Hagström. Dessa kommer jag att kommentera i en andra del av denna artikel som publiceras senare under dagen.


  • Publicerad:
    2018-09-06 10:52