MOTSTÅNDSRÖRELSEN. ”Högerradikala i Göteborg”, så inleds Aftenpostens artikel om Nordiska motståndsrörelsen, vilken ändå ger en balanserad bild av organisationen i jämförelse med vad svensk media skulle göra.

Göteborg_intervju

Norska Aftenposten har gjort ett reportage om Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Göteborg. Tidningen försöker påskina att organisationens medlemmar är kriminella genom att intervjua Fredrik Milder från Säkerhetspolisen.

Man har dock träffat två av organisationens medlemmar, Viktor Melin och Simon Engelin, som man låter förklara en del av sina ståndpunkter. Tidningen medger att Melin och Engelin är långt ifrån ”rabiata skinheads och aggressiva nynazister” och beskriver dem som ”lugna och välbalanserade män”. Vidare menar man att Nordiska motståndsrörelsen, till skillnad från tidigare organisationer ser ut att fungera och inte ”gräla sinsemellan”, men att planerna för Norden är densamma.

”Men värderingarna är i stort sett desamma. De kommer omedelbart att sätta stopp för all invandring. Alla som inte är av nordeuropeisk etnicitet bör repatrieras så snart som möjligt, ’på ett så humant sätt som möjligt'”, skriver man.

Intervjun äger rum på ett café vid centralstationen i Göteborg och Melin inleder genom att förklara att den demografiska utvecklingen i Sverige till stor del har att göra med medias åsiktsmonopol och dess sionistiska ägare.

— Vi står inför ett demografisk hot… sionistiska maktgrupper som styr vad media ska förmedla, säger han.

Jag heter Carl-Johan Bonnier, och min koncern äger halva Sveriges massmedia. Just nu vill vi få er svenskar till att kriga mot de elaka ryssarna som inte längre vill lyda oss judar i västvärlden.

Jag heter Carl-Johan Bonnier, jag är judisk sionist och min koncern äger halva Sveriges massmedia.

Aftenposten återberättar hur Melin är mitt uppe i en rättsprocess då hans norska arbetsgivare valt att säga upp honom på grund av hans politiska engagemang. Anledningen var att han uppmärksammades i svensk media då Motståndsrörelsen agerat trygghetsvärdar på ett badhus efter att utlänningar har sexuellt trakasserat kvinnor där.

— Det var för att förhindra trakasserier och övergrepp mot unga flickor, då det har skett på flera badhus på sistone. Vi tillåter inte att detta händer och kommer att anordna liknande aktioner i framtiden, säger Melin.

Ökat stöd i Sverige
Enligt Engelin har Motståndsrörelsen fått en ökad acceptans bland den svenska befolkningen. Som största anledning till detta anger han hur etablissemanget har hanterat den pågående massinvandringen.

När han får frågan om hur han känner inför att människor är på flykt svarar Engelin att det är fler människor på flykt i världen än vad det bor folk i Norden. Han menar också att unga män flyr och lämnar sina familjer hemma.

— När det finns så många unga, starka män som kommer till Europa, måste de ha lämnat svagare familjemedlemmar hemma i en situation de själva beskriver som farlig och hopplös. Det är mer respektfullt att kämpa där man bor, säger han.

massinvandring-tickande-bomb

Ger kritikerna störst utrymme
Aftenposten har även i artikeln intervjuat personer som sitter i stark opposition mot organisationen. Bland annat har man pratat med Jacob Aasland Ravndal vid Försvarets forskningsinstitut. Han menar att uttalandet om att acceptansen för Motståndsrörelsen i samhället har blivit större är ett påstående utan grund.

— Det tar jag med en nypa salt! Högerextrema har alltid haft en önskan om att presentera sig själva som att de är på väg att uppnå ett snabbt genombrott, menar Ravndal.

Han menar vidare att organisationen är starkare i Sverige än övriga länder i Norden, något som kan bero på svensk medias rabiata försök att mörka det negativa med invandringen och tysta kritiker. Ravndal framhåller dock att han har fått kritik för sin tes.

Man har även intervjuat Tore Bjørgo vid centret för forskning om extremism, som menar att Motståndsrörelsen och andra invandringskritiker har ökat sin aktivitet på Internet, men att man inte blivit starkare på gatan.

Organisationens medlemmar visar sig på gatan i hela Sverige, varje dag, året om.

Organisationens medlemmar visar sig på gatan i hela Sverige varje dag, året om.

Man lyfter fram ytterligare kritiska röster genom att intervjua migrationspolisen Ulf Boström i Göteborg. Enligt honom så tror invandringskritiker i Sverige att de har medvind efter olika politiska händelser som nyligen skett, vilka dock inte ska ha koppling till en förändrad attityd i samhället enligt honom.

— Det är ett helt annat klimat nu och jag kan väl förstå att extremhögern tolkar det som växande acceptans. Men de är fortfarande samma marginella minoritet, alla extremister är minoriteter i det svenska samhället. Problemet uppstår om samhället tillåter dem att vara många fler. Extremister kommer aktivera varandra, islamistiska extremister aktiverar extremhögern som aktiverar antifascister. Högerextremister vet ofta lite om islam och kan komma på att attackera någon muslim som de tycker ser ut som en islamist. De är ju dessutom invandringsmotståndare i allmänhet. Däri ligger risken, säger Boström.

Lovar att göra allt
Kritik och smutskastning från folkförrädare skrämmer dock inte Viktor Melin och Simon Engelin som uppger för Aftenposten att de kommer att göra allt för att den goda sidan ska segra.

Hur långt är ni villiga att gå för att nå era mål?

— Vi går så långt som det behövs.

Omfattar det våld?

— Hur långt skulle du gå för att skydda din familj?

Källa:
Høyreradikale i Göteborg: – Vi går så langt som nødvendig


  • Publicerad:
    2016-04-26 22:10