OPINION Amnesty i Sverige har förlorat 1 000 medlemmar den senaste veckan. De flesta tros ha lämnat i protest mot Amnesty Internationals rapport om krigsbrott i Ukraina.

Det var förra veckan som Amnesty International publicerade en rapport om kriget i Ukraina. Organisationen har sedan tidigare riktat svidande kritik mot Ryssland och beskrivit invasionen av grannlandet i sig som ett krigsbrott, vilket har lett till att organisationen numera är förbjuden i Ryssland.

Men i förra veckans rapport framgår det även att Amnesty anser att Ukraina begått krigsbrott. Detta ska framförallt ha rört sig om att ukrainska trupper intar defensiva positioner bland civila, vilket enligt Amnesty är ett brott mot krigets lagar.

— Vi har dokumenterat ett mönster som visar att ukrainska styrkor utsätter civila för fara och bryter mot krigets lagar när de verkar i befolkade områden. Att den ukrainska militären befinner sig i en försvarsställning undantar den inte från skyldigheten att respektera krigets lagar, sa Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty, i en kommentar.

Rapporten togs inte väl emot i Ukraina och landets president Volodomyr Zelenskyj anklagade indirekt Amnesty för att vara en terrororganisation som samarbetar med Ryssland.

Men inte heller Amnestys medlemmar vill kännas vid rapporten och enligt Aftonbladet har den lett till en massiv medlemsflykt i Sverige. Tidningen uppger att Amnesty förlorat 1 000 medlemmar sedan rapporten publicerades.

— Vi har fått väldigt mycket reaktioner, både i sociala medier, via mejl och genom telefonsamtal. En stor del av de kommentarerna har handlat om ”varför gör ni det här?”, säger Anna Johansson, som är generaldirektör för Amnesty Sverige.

Till Aftonbladet förklarar hon att det enda syftet med rapporten är att försvara civila, som enligt Amnesty utsätts för livsfara på grund av den ukrainska militärens taktik.

— Men det är alldeles uppenbart att det budskapet inte har gått fram. I stället har vårt uttalande skapat oro, vrede, frustration – inte minst i Ukraina. Det innebär att vi har misslyckats med att nå ut med vårt budskap. Det är jag verkligen uppriktigt ledsen för, fortsätter Johansson.