INRIKES. En provtagning på thoraxavdelningen på Linköpings universitetssjukhus avslöjade att mer än hälften är smittade med corona och att fem till tio personer visar upp lindriga symptom eller inga alls.

Östgöta Correspondenten skriver om att 50 personer testades totalt på Linköpings universitetssjukhus. Resultatet att vårdpersonal går runt med corona, men inte visar upp någon symptom, visar på vikten av att hålla en social distans till andra människor enligt smittskyddsläkaren Britt Åkerlind, Åkerlind berättar för Östgöta Correspondenten varför inte mer provtagning görs:

— I dag gör vi mellan 200 och 250 tester per dag i Östergötland. Då räcker reagensen i ungefär en månad. Om vi skulle göra 400 tester per dag skulle vi bara ha så att vi klarar oss i två veckor.

Det bor 450 000 människor i Östergötland och antalet prover per månad ligger runt 7 000, prioriteringar måste därför göras. Sjuka människor provas först, sedan testas äldre människor som bor på äldrehem i regionen och sedan testas vårdpersonal. Provtagningen sker främst på vårdpersonal som har lindriga symptom, då det anses onödigt att testa personal som uppvisar kraftiga förkylningssymptom.


  • Publicerad:
    2020-04-08 12:30