INRIKES. Regeringen har beslutat att skolidrotten inte ska få fler undervisningstimmar för eleverna. Trots detta väljer Lekebergs kommun att med start i höst ge skolidrotten större utrymme i skolundervisningen.

I går fattade regeringen ett nationellt beslut om att inte erbjuda eleverna i grundskolan utökad undervisning i idrott. Regeringen valde att gå emot riksdagsmajoriteten och inte införa fler obligatoriska idrottstimmar. I Lekebergs kommun i Örebro län har man dock valt att ge skolidrotten större utrymme. Med start i höst kommer kommunen att införa fler idrottstimmar i kommunens grundskolor.

Det är en lärare i en av kommunens lågstadieskolor som har varit drivande i frågan om att eleverna borde ha rätt till fler idrottstimmar. Hennes första förhoppning är att eleverna i årskurs ett och två till en början ska ha rätt till två timmars idrottsundervisning i veckan istället för dagens en timme.

Med stöd i en europeisk studie från 2013 menar läraren på att Sverige idag är ett av de länder i Europa med absolut minst idrottsundervisning. Ny forskning från Lunds universitet visar på att idrott i skolan varje dag skulle öka elevernas betyg och minska risken för framtida benfrakturer.

Sveriges idrottsminister, Gabriel Wikström (S) säger att anledningen till regeringens beslut är att kvalitén på idrottslektionerna är för dålig. Enligt Wikström måste detta problem åtgärdas innan frågan om fler undervisningstimmar kan komma på tal.

Källor:
Lekebergs kommun mot strömmen – inför fler idrottstimmar
Ministern säger nej till fler idrottslektioner i skolan


  • Publicerad:
    2017-01-24 10:35