BIELERPLANEN. Nordfront fortsätter att granska den sverigedemokratiska folkmordsplanen och kvinnan som ligger bakom den.

Bielerkvartetten: Bieler i täten för det nya ”de fyras gäng”.

LÄS ÄVEN: SD lanserar ”Bielerplanen” – öppnar upp för folkmord via arbetskraftsinvandring

I samband med partikongressen 2015 manövrerades den arbetskraftsinvandringskritiske Björn Söder ut ur partiets ”verkställande utskott” och ersattes med judinnan Paula Bieler. I september 2016 lanserades idén att Paula Bieler skulle synas minst lika mycket som Jimmie Åkesson inför valet 2018 för att partiet ska kunna locka till sig kvinnliga väljare. När det gäller arbetskraftsinvandring, som Bieler nu vill underlätta för, sa Jimmie Åkesson 2009:

— Om regeringen inte ens inför hotet om massarbetslöshet är beredd att ompröva beslutet om att öppna upp Sverige för en omfattande arbetskraftsinvandring, kan jag inte tolka det på något annat sätt än att man medvetet skapar ett överutbud på arbetskraft i syfte att sänka lönerna och underminera de svenska löntagarnas ställning i förhållande till arbetsgivarna.

Slätstrukenhet i nya programmet och ”kompetensutvisningar”
Den 12 oktober i år förklarar Bieler på Facebook varför Bielerplanen (förslaget på ny invandringspolitik för Sverigedemokraterna) är såpass urvattnad och i avsaknad av konkreta förslag. Tjugonio år efter att partiet grundades i syfte att vända den demografiska utvecklingen och förändra invandringspolitiken ska konkreta förslag undvikas på grund av verklighetens ”ibland snabba och tvära kast”:

De program vi antar på Landsdagarna ska stå sig över tid. Enskilda sakförslag måste kunna anpassas efter verklighetens ibland snabba och tvära kast, men de ska alltid utgå från de principer och exempel som presenteras i programmen. Det är med den utgångspunkten de bör läsas.

Den 29 september i år skrev Bieler på Facebook ett lång brandtal till förmån för förenklade regler för arbetskraftsinvandring. Bieler pratar om att förhindra ”kompetensutvisningar” av ”högkompetent arbetskraft”. Två utdrag ur detta brandtal till stöd för ökad arbetskraftsinvandring, en central del av Bielerplanen, lyder:

Vi har nog alla kunnat läsa om de fall där högkompetent arbetskraft, ofta med nyckelpositioner inom företag, fått utvisningsbesked på vad som är minst sagt orimliga grunder. Misstag som skett för flera år sedan och som handlat om till exempel något för låg lön, för sen start av försäkringsinbetalningar eller fel val av arbetsförmedlare har plötsligt renderat i att en ansökan om förlängt uppehållstillstånd avslagits och utvisningsbesked meddelats. Ingen har ansett ordningen rimlig, inte heller vi som tvärtom varit med och röstat fram krav på att regeringen snarast ska presentera lösningsförslag.

[…]

Själv presenterade jag på sittande möte ett förslag till skarp lagstiftning som bygger på detta yrkande, med den skillnaden att det ska finnas en viss tidsfrist från det att Migrationsverket påtalat till dess att arbetsgivaren ska ha hunnit rätta misstagen, eftersom misstagen givetvis ska åtgärdas. Jag har också planer på att komplettera detta med en skrivning om att även arbetstagaren ska ha kunnat åtgärda misstagen, genom att till exempel byta arbetsgivare till en som följer lagens krav.

Nato och media
Även den 20 september i år publicerade Bieler ett lång brandtal på sin Facebooksida, denna gång till stöd för skattefinansiering av SVT och SR. Kanhända något orättvist har SD-riksdagsledamoten Angelika Bengtsson fått skulden för att SD stött Public service-kommitténs förslag om att ersätta TV-licensen med skattefinansiering.

Det framgår ur inlägget att det först var Paula Bieler som var SD:s ledamot i ”parlamentariska referensgruppen för Public service-utredningen”, men att hon vid något tillfälle avgått till förmån för Bengtsson. Bieler anser bland annat att Public service är bra för ”de nationella minoriteterna” och att Public service är ”märkbart mer måna om att bevaka brett och låta flera sidor komma till tals” än sina konkurrenter. Tre utdrag ur det långa inlägget lyder:

Är tanken bakom Public Service i grunden bra eller dålig? Jag anser bra, och ser PS som ett slags informationsinfrastruktur. Att det finns allmäntillgängliga media för viktig informationsförmedling är värdefult. Likaså att det för allmänheten kan tillhandahållas möjlighet att följa större evenemang och händelser av allmänintresse. Men också att det finns kanaler som inte styrs av kommersiella intressen, och således kan verka både för helhetsbevakning av landet – inkluderat de nationella minoriteterna – och uppmärksammande av kulturarv, till exempel. Som sagt, ett slags informationsinfrastruktur.

[…]

Fungerar PS idag? Nja. Verkligen inte optimalt, men bättre än inget (det finns något alla kan ta del av), och tack vare att det är just PS bättre än många konkurrenter. Dels i det att bredare utbud (se punkt 1) finns, dels i det att ansvaret gentemot allmänheten trots allt både ger annan uppdragsbeskrivning till de anställda vilket i sig påverkar verksamheten, men dessutom resulterar i hårdare granskning och krav på opartiskhet PS är märkbart mer måna om att bevaka brett och låta flera sidor komma till tals, även om brister finns och bitvis är stora.

[…]

Bör vi hålla liv i ett orimligt och orättvist finansieringssystem medan vi håller på och funderar på verksamhetens vara eller icke vara och dess styrning? Jag tycker inte det. Jag tycker vi inte ska smyga igenom ett avskaffande av PS genom att låta nuvarande förfalla, utan i så fall ha en ordentlig diskussion och fatta beslut. Det vore det ärliga sättet att förändra, om man vill förändra. Och jag tycker att vi till dess att ett sådant beslut fattats ska säkerställa ett väl avvägt och rättvist finansieringssystem.

I förbigående hånar Bieler den 14 september en miljöpartistisk riksdagsledamot som demonstrerar mot Nato.

Att tidningar det senaste årtiondet stängt ner fler och fler av sina kommentarsfunktioner för att invandringskritiken bland kommentarerna motverkar invandringspropagandan i det redaktionella materialet tycks Bieler anse ha varit positivt:

LÄS ÄVEN: SD:s judiska invandringschef har ”vigt sitt liv” åt att bekämpa invandringskritiker

Uteslutning då och nu
I det gällande invandringspolitiska programmet från 2007 finns följande stycke med som möjligen kan tolkas som hot om uteslutning mot lokalpolitiker som inte jobbar tillräckligt hårt för att förhindra ett befolkningsutbyte.

Tills dess att en sverigedemokratisk invandringspolitik implementerats på riksnivå skall partiets representanter i landets kommunfullmäktigeförsamlingar motsätta sig kommunala avtal angående integrationsmottagning.

Nu finns det som är allmänt bekant ett akut hot om uteslutning om man som SD-företrädare är kritisk mot det rent biologiska befolkningsutbytet och misstänks inte tro på ”öppen svenskhet”.

Så sent som i september förklarade Mattias Karlsson i Expressen att Sverigedemokraterna inte har något emot befolkningsutbytet i sig men att de som byter ut oss ska ”respektera de värderingar, seder och traditioner som råder”. Karlsson förklarade att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti eftersom partiet förespråkar ”en öppen svenskhet där den som vill bli en del av den svenska gemenskapen är välkommen att bli det”.

Mattias Karlsson tycks alltså sätta likhetstecken mellan ”rasism” och att vilja gynna europeiska folkslags genetiska intressen.

Källor:
Uppdrag: Locka fler kvinnor till SD
Sverigedemokraterna: Invandringspolitiskt handlingsprogram (2007)
Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram (2017)
Bisarrt att kalla oss i SD för rasister
Katastrofala sysselsättningsprognoser får SD att vädja till regeringen angående omprövning av arbetskraftsinvandringen
SD begär aktuell debatt om arbetskraftsinvandringen som slog snett


  • Publicerad:
    2017-10-27 15:14