INTERNATIONELLT Västs politik att hålla kriget i Ukraina levande med vapen och pengaleveranser kritiseras nu av Mexikos president Andres Manuel Lopez Obrador. Enligt Lopez hade kriget kunnat undvikas om ”folket” istället för ”eliten” bestämde politiken i väst.

Under en pressträff riktade Mexikos president Andres Manuel Lopez Obrador skarp kritik mot västvärldens Ukraina-politik. Det är framförallt det konstanta flödet av nya vapen till Ukraina från Nato-länder och dess sympatisörer som presidenten har problem med.

— Det är lätt att säga: ”Vi står för vapnen och ni står för de döda!”. Det är omoraliskt. Hade kriget i Ukraina kunnat undvikas? Självklart. Politiken har misslyckats och se på skadan det orsakat, förlusten av så många människoliv, sa presidenten.

Lopez Obrador pekade inte ut något särskilt land, men hävdade att den pågående politiken måste upphöra och att det är ”eliten” snarare än ”folket” som står bakom Ukraina-politiken.

Mexiko har tidigare fördömt Rysslands invasion av Ukraina, men precis som större delar av världen utanför USA och Europa har man tydligt uttalat att man ställer sig neutrala i konflikten i sig.