CORONAPANDEMIN. Nittio procent av de svårast sjuka coronapatienterna i Tyskland har ”migrantbakgrund” och mer än hälften av dem är muslimer. Politiker anklagas för att sky frågan.

I Tyskland beskriver en ledande läkare en situation där myndigheter blundar för det påvisade faktum att gruppen svårt sjuka intuberade coronapatienter domineras helt av invandrare.

Orsaken till tystnaden antas vara fruktan för anklagelser om rasism och beskyllningar om uppsåt att försöka utlösa raskonflikter.

Thomas Voshaar, chefsläkare vid ett tyskt lungsjukhus, berättar för tidningen Bild att en undersökning genomförd av chefsläkare visar att en majoritet av de sjukaste Covid-19-patienterna har mycket begränsad kommunikation med personer utanför den egna gruppen.

I ett konferenssamtal mellan hälsoexperter, som hölls den 14 februari och som Bild rapporterar om, uppger Voshaar att han tagit upp saken med Angela Merkels hälsominister Jens Spahn – samt att chefen för Tysklands främsta forskningsinstitut för sjukdomar, Lothar Wieler, beskriver problemet som ”tabu”.

Wieler hävdar att andelen muslimer bland coronapatienter som får intensivvård ”helt klart överstiger 50 procent” – fastän muslimerna endast utgör runt fem procent av Tysklands sammanlagda befolkning på 83 miljoner.

”Vi verkar inte kunna nå dem”
Voshaar förklarar i samtalet att regeringens varningar om virusets smittsamhet och farlighet helt enkelt ”inte når fram till migrantgrupperingarna”.

Han betonar att när det gäller överrepresentationen av personer med ”migrantbakgrund” bland de svårast sjuka coronapatienterna så finns det statistiskt säkerställda undersökningar att luta sig mot.

I en sådan har välmeriterade läkare sammanställt siffror från intensivvårdsavdelningarna i november och december 2020 – januari 2021, den andra vågens ”peak”.

Undersökningen visar att mer än 90 procent av de intuberade, mest allvarligt sjuka patienterna har en migrantbakgrund. Voshaar ser en möjlig förklaring till detta i bristen på en effektiv kommunikation med denna grupp, som han beskriver så här:

Vi kom överens om att dessa människor bäst beskrivs som ”patienter med kommunikationsbarriärer”. Vi verkar inte kunna nå dem.


  • Publicerad:
    2021-03-04 17:40