SVERIGE. Migrationsverket rapporterar alltfler asylsökare till Säpo då myndigheten misstänker att asylsökarna kan hota Sveriges säkerhet. Många av dessa asylsökare har tidigare begått krigsbrott och terrordåd och i många fall kan de inte utvisas då de riskerar dödsstraff i sitt hemland.

Idag framkom uppgifter om att Migrationsverket anmält 130 asylsökare till Säpo. Detta då asylsökarna bedöms hota rikets säkerhet och därför hamnar på Säpos bord.

Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket, påstår trots att hans myndighet har identifierat 130 asylsökare som hotar Sveriges säkerhet och säkert missat många att det är ”viktigt att poängtera att det rör sig om enstaka personer”.

— Vi ser ju att det har kommit väldigt många fler asylsökande de senaste åren och att många kommer från utdragna konflikter. I början är det mest offer som flyr men nu ser vi att fler och fler personer som har deltagit i stridigheterna lämnar landet, personer som kan ha deltagit i krigsbrott. Men det är viktigt att poängtera att det rör sig om enstaka personer, säger

Aftonbladet förklarar hur asylprocessen fungerar för personer som misstänks för krigsbrott och kan tänkas begå terrorbrott i Sverige:

Människor som misstänks för krigs- eller terrorbrott ska inte få asyl och uppehållstillstånd i Sverige. När Migrationsverket misstänker att en asylsökande utgör ett hot mot rikets säkerhet skickas ärendet vidare till Säpo som kommer med synpunkter. Sedan är det Migrationsverket som tar det formella beslutet.

Problemet är att även om dessa människor i teorin inte ska få uppehållstillstånd så får de ändå ofta det i praktiken då Sverige vägrar att skicka hem terrorister ifall terroristerna riskerar att bli hårt bestraffade i sitt hemland. Aftonbladet skriver följande:

Det har också skett en ökning av antalet asylsökande, misstänkta för terror- och krigsbrott, som inte kan utvisas eftersom de riskerar sitt liv i hemlandet. Hittills i år har runt 40 asylsökande fått tidsbegränsade uppehållstillstånd av den anledningen. Förra året var det runt 20 personer. Några måste stanna på grund av exempelvis en pågående sjukhusbehandling. Men majoriteten av dem är misstänkta för terrorism och krigsbrott.

Förra året sökte 81 000 personer asyl i Sverige. Ungefär lika många förväntas göra det i år igen.

Källa:
130 asylsökande anmälda till Säpo


  • Publicerad:
    2015-07-14 22:00