SVERIGE. Under torsdagen meddelade Migrationsverket att asylbostäderna är slut och att asylsökare nu får lösa sina boendesituationer själva.

Trots att Migrationsverket flera gånger tidigare meddelat att det inte längre finns boendeplatser för de asylsökare som kommer till Sverige fortsätter man att ta emot alltfler invandrare in i landet. Under torsdagen la Migrationsverket upp ett pressmeddelande på sin hemsida där de meddelar att boendena platserna nu är slut och att de asylsökare som kommer till Sverige får lösa boende själva. Meddelandet löd:

Från och med i dag, torsdag, kan Migrationsverket inte längre erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Detta innebär att asylsökande hädanefter kan få ordna boende på egen hand. Barnfamiljer kommer att prioriteras när boendeplatser fördelas till asylsökande.

Migrationsverkets operativa chef, Mikael Ribbenvik, kommenterar bristen på asylbostäder på följande sätt:

— Det vi har flaggat för under en längre tid har nu inträffat. Vi har gått in i en ny fas där Migrations­verket inte kan erbjuda tak över huvudet för alla. Platserna räcker inte till.

Migrationsverket arbetar vidare med att försöka hitta nya boendeplatser, genom att skapa mer plats i befintliga boenden, öppna nya boenden och ta fler kommunala evakueringsplatser i anspråk.

Källa:
Migrationsverket kan inte längre erbjuda boende till alla asylsökande


  • Publicerad:
    2015-11-20 20:10