MASSINVANDRING. Klockan 12:00 under tisdagen släppte Migrationsverket sin senaste asylprognos. Enligt prognosen kommer Sverige att ta emot 29 000 asylsökande under 2016.

Så länge det ser ut så här i Europa och Sverige har en liberal invandringspolitik kommer mångkulturen förr eller senare till alla bostadsområden i Sverige.

I den senaste asylprognosen från Migrationsverket skriver de att det antas komma 29 000 asylsökande till Sverige under 2016. Detta ska vara en minskning från den förra prognosen som släpptes i juli i år som sa att det skulle komma runt 33 500 asylsökare till Sverige under året. De skriver följande:

Det beror på att Migrationsverket bedömer att överenskommelsen mellan EU och Turkiet kommer att upprätthållas året ut, samtidigt som det fortsatt är svårt att transitera såväl Balkan som att passera gräns- och ID-kontrollerna i Österrike, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. De migranter som anländer till Sverige via Italien förväntas heller inte öka under årets sista två månader. Detta gör att en fortsatt utveckling med cirka 550 asylsökande per vecka är den mest sannolika.

Vidare i prognosen skriver de att 36 700 asylsökare väntas komma till Sverige, jämfört med de 51 200 asylsökningar de räknade med i sin föregående prognos. Enligt verket beror detta på att de nu bedömer att det även under 2017 sannolikt kommer att vara svårt för främlingar att resa in till och genom Europa. Framförallt från Turkiet till Grekland och vidare mot centrala och norra Europa.

För 2018 räknar Migrationsverket med att antalet asylsökande kommer att ligga på drygt 50 000 i sin prognos.

Verket skriver vidare i prognosen att om EU:s överenskommelse med Turkiet skulle avslutas någon gång under det första halvåret av 2017 så kommer det att medföra ett ökat antal asylsökande i både Europa och Sverige, framför allt under årets sista sex månader.

Kostnaderna för boende till invandrarna och kommunersättningar sänks med drygt två miljarder kronor i år men kommer dock att öka med närmare 4 miljarder kronor nästa år. Enligt planeringsantagandet kommer Migrationsverkets kostnader att ligga på 52 miljarder nästa år, en ökning med nästan 3 miljarder jämfört med den förra prognosen.

Källa:
Verksamhets- och utgiftsprognos Oktober 2016


  • Publicerad:
    2016-10-25 12:45