POLITIK. Annika Jacobson är idag stabschef på Miljö- och energidepartementet som bland annat ansvarar för Strålsäkerhetsmyndigheten och svensk kärnsäkerhet. Hon har tidigare lett olagliga aktioner mot svenska kärnkraftverk. 

Annika Jacobson, stabschef på Miljö- och energimyndigheten (skärmdump Facebook).

Annika Jacobson är idag stabschef hos Isabella Lövin (MP) på Miljö- och energidepartementet, som bland annat ansvarar för Strålsäkerhetsmyndigheten. Det handlar om en central roll som politiskt anställd tjänsteman på ett departement som har ansvar för strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning.

2012 och 2014 var Jacobson i egenskap av chef för Greenpeace i Sverige ansvarig för flera olagliga aktioner mot svenska kärnkraftverk. Den 9 oktober 2012 tog sig ett 70-tal aktivister in på kärnkraftverken Forsmark och Ringhals. 2014 genomfördes ett liknande intrång mot Oskarshamns kärnkraftsverk. Totalt dömdes närmare 40 aktivister för olaga intrång efter de tre händelserna.

— Vi vill genomföra ett eget stresstest för att se om man kan ta sig in till reaktorerna, sade Jacobson efter en av händelserna till SVT. Flera utländska medborgare deltog i aktionerna mot de säkerhetsklassade anläggningarna.

Enbart intrånget på Oskarshamns kärnkraftverk som skedde 2014 beräknas enligt OKG ha kostat 25 miljoner kronor. Dels i produktionsbortfall, dels därför att ett antal tusen personer under ett dygns tid inte kunde utföra sitt jobb. Dessutom tillkom kostnader för bevakning och kontroller.

Jacobson säger till DN att hennes del i aktionerna mot kärnkraftverken gjordes i hennes tidigare roll som chef för Greenpeace Sverige.

— Det är en organisation som bland annat jobbar med civil olydnad som ett sätt att driva fram förändring. Min roll i det här arbetet var att driva en samhällsdebatt om svensk kärnsäkerhet, säger Jacobson.

Isabella Lövin backar sin stabschef i en mejlkommentar till DN: ”Annika Jacobsons tidigare roll som chef för Greenpeace är förenlig med hennes nuvarande roll som stabs- och planeringschef i min stab.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, delar dock inte helt Lövins ståndpunkt:

— Om du ena dagen står bakom olagliga aktioner mot kärnkraftsverk och nästa dag är en av de ansvariga för säkerheten på kärnkraftsverk så har du risk för trovärdighetsbekymmer, säger han.

Han tycker också att Jacobsons inställning till civil olydnad är anmärkningsvärd:

— Det finns de som tycker att civil olydnad kan vara okej ibland. Men det passar inte in i det demokratiska systemet, har riksdagen klubbat en lag så är man skyldig att efterleva den.

En av dem som är öppet kritisk till Jacobsons lämplighet som stabschef på Miljö- och energidepartementet är Sverigedemokraternas energipolitiske talesman Mattias Bäckström Johansson, som säger:

— Det ironiska är att personen ifråga har bedrivit aktioner mot den regering man nu ska jobba för. Det drar ett löjets skimmer över regeringen att man tillsätter en sådan här person på en ledande befattning och visar på direkt dåligt omdöme.

Källa:
Lövins närmaste tjänsteman stod bakom kärnkraftintrång


  • Publicerad:
    2019-02-08 12:20