PROSEMITISM. Judiska församlingen har lyckats få Malmö stad att ge mångmiljonbelopp till dem för att bekämpa antisemitism.

Politiker och representanter från Judiska församlingen presenterar sitt samarbete i Malmö stad. T v kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfelt Jammeh (S).

På uppdrag av Judiska församlingen finansierar Malmö stad en attack mot antisemitismen.

Inför återstoden av innevarande år skänks 2,4 miljoner kronor till Judiska församlingen som ska användas för att uppföra ett propagandacenter i synagogan med informationsmaterial som ska bekämpa antisemitism. Därefter kommer de under åren 2020-2023 att få 2,3 miljoner kronor årligen för att bedriva löpande arbete mot antisemitism. Utöver det får de ytterligare två miljoner kronor per år som ska användas för att intensifiera indoktrineringen av elever i skolorna.

— Vi måste göra allt vi kan för att stoppa det här [antisemitismen], säger Judiska församlingens ordförande Fredrik Ziedarski till SVT.

Miljonregnet över församlingen är därför välkommet.

— Det handlar om att förbättra förutsättningarna för den judiska församlingen att dela med sig av sin kunskap och kompetens, men också för skolorna att förstärka arbetet som behöver förstärkas, säger Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfelt Jammeh (S).

Enligt uppgift från Judiska församlingen i Malmö har de cirka 450 medlemmar, men de uppges även tappa medlemmar. Det beror åtminstone delvis på att en del judar väljer att flytta ifrån Malmö till en annan stad som har starkare judisk prägel, exempelvis Stockholm.

Ungefär 5 000 barn och unga skickas årligen till synagogan i Malmö för att bekanta sig med dess existens och få lära sig mer om judarnas världsbild och tolkning av historien.

Källa:
Lokala nyheter Skåne (SVT) 191125


  • Publicerad:
    2019-11-26 18:00