POLITIK. Under förra året tillsatte Miljöpartiet en arbetsgrupp som skulle ta fram en ny kulturpolitik. Nu är förslaget färdigt och skattepengar ska delas ut åt alla håll.

MP

Bland förslagen till den nya kulturpolitiken som har arbetats fram vill man förbjuda reklam i kollektivtrafiken för att istället ersätta den med exempelvis poesi. Man vill även stärka kulturens roll inom skolväsendet genom att återinföra de estetiska ämnena som obligatoriska på gymnasienivå.

Bland de mer kostsamma förslagen nämns utbyggnaden av så kallade konstnärsallianser. Från att idag innefatta ett hundratal konstnärer vill man att villkoren ska gälla tusentals professionella skådespelare, dansare, konstnärer, filmarbetare och musiker. Dessa skulle genom alliansen bli berättigade till ersättning i upp till tre år, om de saknar annan försörjning.

Man vill även lyfta fram den samiska kulturen och därför bygga samiska kulturcenter. Förslagen skulle kosta mycket pengar, men Miljöpartiets arbetsgrupp menar att det är en nödvändig utveckling och att man måste höja skatten. Bland annat vill man införa en ny typ av skatt där man beskattar användandet av Internet i Sverige.

— I ett sådant här läge får man höja skatten. Kulturen måste få kosta pengar, precis som vård, skola och omsorg. Sedan har vi förslag på vissa inkomstkällor, till exempel skatt på bredband och internettjänster. Men det är klart att det kommer att kosta pengar, det är det vi vill, säger Tjia Torpe som lett arbetsgruppen.

Innan arbetsgruppens förslag blir reell politik ska partistyrelsen ta ställning till förslagen, men man hoppas att partistyrelsen lägger en kulturpolitisk proposition på partikongressen nästa sommar.

Källa:
Här är förslag till ny kulturpolitik för Miljöpartiet


  • Publicerad:
    2015-10-20 18:00